Summer jobs at Aerosol Physics Laboratory

Manatee at the beach

Summer positions now open!
Kesätyöpaikat avattu!

The aerosol physics laboratory welcomes students to apply for summer positions. We are interested in students from 1st to nth year, so don’t hesitate to apply. Work can involve measurements, modeling, data processing, etc.

Aerosolifysiikan kesätyöpaikat nyt avoinna! Paikkoja on niin fukseille kuin kokeneemmillekin opiskelijoille. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Työ voi sisältää mittauksia, mallinnusta, datan käsittelyä, etc.