Esittely

Aneurysmatutkimus koostuu useista eri kliinisistä tutkimushankkeista, joiden tavoitteena on selvittää aneurysmataudin syntyä ja hoidon vaikuttavuutta. Aneurysmapotilaista on muodostettu laaja tietokanta, mitä täydennetään säännöllisesti. Viimeaikaisina aneurysmatutkimuksen painopisteinä ovat olleet suuperäisten infektioiden merkityksestä taudin ilmenemiseen, aneurysmataudin esiintyvyyden muutosten selvittäminen sekä uusien hoitotoimenpiteiden tuloksien analysointia ja raportointia. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä muiden suomalaisten yliopistosairaaloiden aneurysmatutkimusryhmien kanssa.