Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä

Tutkimus- ja koulutushankkeen päätarkoituksena on nostaa suomalainen datajournalismi kansainväliselle tasolle. Ensimmäisessä osiossa keskitytään datajournalismin kannalta tärkeään ja uuteen haasteeseen: Miten suuriin data-aineistoihin pohjautuva näyttävän visuaalinen ja interaktiivinen journalistinen kerronta voidaan parhaiten sovittaa älypuhelinten pieniin kuvaruutuihin. Tähän pyritään ensinnäkin kartoittamalla ja analysoimalla mobiilin datajournalismin parhaita käytäntöjä sekä haastattelemalla keskeisiä mobiilin datajournalismin tekijöitä.

Hankkeen toisessa osiossa pureudutaan datajournalismin koulutushaasteeseen. Yhtenä keskeisenä datajournalismin työkäytäntöjen leviämisen ongelmana on ollut puute osaavista datajournalisteista. Tavoitteena on kehittää datajournalismin kotimaista opetusta vastaamaan laajasti toimitusten tarpeita. Mobiilin datajournalismin haasteet -tutkimus ja koulutushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Viestintätieteiden laitoksen ja Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön yhteistyönä vuosina 2016–2017.

Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

Tutkimusryhmä:

Turo Uskali (Vastuullinen tutkija), Jyväskylän yliopisto
Ari Heinonen, Tampereen yliopisto
Esa Sirkkunen, Tampereen yliopisto

Lisätietoa:

Data journalism research -blogi
Facebook ja Twitter #MoDaJo

Julkaisuja & julkisuutta:

Datajournalismi tutuksi
Yksitoista videota, joilla tutustutaan juttuesimerkkeihin sekä keskustellaan visualisoimisesta, tietopyynnöistä ja datajournalismin myyteistä. Mukana myös vinkit Excelin käyttöön.

TAKING IT IN – Integrating data journalism into educational practices
Tutkimusryhmän esitys Nordic Data Journalism Conferencessa (NODA) 2017

Data journalism education in Finland: A Rocky Road
Esa Sirkkusen esitys Pohjoismaisen Datajournalismikonferenssin NODA16:n akateemisessa osuudessa 21.4.2016

Datan visualisointi ja infografiikka uutismedioissa.
Datan visualisoinnista, infografiikasta uutismedioissa ja alan näkymistä keskustelemassa Aamulehden ulkoasupäällikkö Stefani Urmas ja datajournalisti ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelija Olli Pietiläinen.