MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi

Hankkeessa tutkitaan, miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta. Jo vuonna 2008 perustettu kahdenkymmenen tutkijan kansainvälinen verkosto toteuttaa vuosina 2013–2016 kolme toisiinsa liittyvää osatutkimusta.

Ensimmäinen osatutkimus tarkastelee kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) osaraporttien eri puolilla maailmaa saamia tulkintoja. Raporteista seuraavaa uutisointia ja julkista keskustelua tutkitaan sanomalehtiaineistojen avulla. Lisäksi tarkastellaan tiedon käyttöä, sen arviointia, sen herättämiä keskusteluja sekä leviämistä verkottuneessa mediaympäristössä.

Toinen osatutkimus kokoaa kansainvälisiä toimittajien ja muiden ilmastotoimijoiden työpajoja vertailemaan ilmastoviestinnän haasteita, ongelmia ja ratkaisumalleja. Työpajat toimivat parhaiden käytäntöjen kehittelyn ja levittämisen paikkana, toimijoiden verkostojen rakentajina. Samalla niissä kerätään tutkimukselle empiiristä aineistoa.

Kolmas osatutkimus jatkaa aiemmin kerätyn kansainvälisten ilmastokokousten (COP) uutisoinnin analyysia. Hanke rakentaa aiempaan aineistoon perustuen pitkää aikasarjaa kokousuutisoinnin erittelyyn. Samalla se kehittää uutta lähestymistapaa globaalien mediatapahtumien tutkimuksen näkökulmaksi. Siinä tarkastellaan kokousten uutisoinnin lisäksi sitä, millä tavalla eri ilmastopolitiikan toimijat pyrkivät etukäteen rakentamaan kokouksen tulkintakehyksiä ja vaikuttamaan niiden esittämisen painotuksiin.

Tutkimuksessa leikkaa kaksi kysymystä: (1) Mitä journalismille tapahtuu avoimessa, globaalissa toimintaympäristössä? (2) Millainen on – tai voisi olla – journalismin rooli ilmastonmuutoksen globaalissa hallinnassa?

Tutkimuksen kesto: 2013–2016

Vastuullinen tutkija: Risto Kunelius, risto.kunelius at uta.fi, Tampereen yliopisto

Muut tutkijat: Dmitry Yagodin, dmitry.yagodin at uta.fi, Tampereen yliopisto

Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö