MEMORE – Mediayhteiskunnan monilukutaidot lukion reaaliaineiden opetuksessa (5 op)

Moni- ja medialukutaitokoulutus lukion reaaliaineiden opettajille Tampereen yliopistossa lukuvuonna 2019–2020. 

MEMORE-koulutuksesta saat tutkittuun tietoon perustuvia valmiuksia
1) auttaa lukio-opiskelijoitasi valmistautumaan monilukutaitoa ja media-analyyttistä osaamista vaativiin ylioppilaskokeen aineistotehtäviin,
2) rakentaa oppiaineiden välistä yhteistyötä lukio-opetuksessa sekä
3) tukea opiskelijoiden kriittisen ajattelun, tiedonhankinnan ja tiedonlähteiden arvioinnin taitojen kehittymistä.

Koulutuksen tuottaa Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa (ITC). Vastaavat kouluttajat ovat Tampereen yliopiston media- ja viestintätieteiden tutkijoita ja opettajia, ks. jaksokuvaukset alla.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton.

Opetuksen aikataulut

Koulutus pidetään saman sisältöisenä kahdelle ryhmälle. Valitse ryhmistä itsellesi sopivampi. Opetus etenee ryhmissä rinnakkain. Jos jonakin päivänä et pääse osallistumaan oman ryhmäsi opetukseen, voit paikata osallistumisesi toisessa ryhmässä.

Kummankin ryhmän orientoiva etäopiskelujakso verkossa 7.–28.10.2019.

Ryhmän 1 lähiopetuspäivät Tampereen yliopistossa: 
1. lähiopetuspäivä 1.11.2019 kello 9.15–16.00
2. lähiopetuspäivä 22.11.2019 kello 9.15–16.00
3. lähiopetuspäivä 24.1.2020 kello 9.15–16.00
4. lähiopetuspäivä 13.3.2020 kello 9.15–16.00 SIIRRETTY päivään 4.9.2020
5. lähiopetuspäivä 24.4.2020 kello 9.15–16.00 (ryhmien yhteinen teemaseminaari) SIIRRETTY päivään 20.11.2020

Ryhmän 2 lähiopetuspäivät Tampereen yliopistossa:
1. lähiopetuspäivä 8.11.2019 kello 9.15–16.00
2. lähiopetuspäivä 29.11.2019 kello 9.15–16.00
3. lähiopetuspäivä 31.1.2020 kello 9.15–16.00
4. lähiopetuspäivä 20.3.2020 kello 9.15–16.00 SIIRRETTY päivään 11.9.2020
5. lähiopetuspäivä 24.4.2020 kello 9.15–16.00 (ryhmien yhteinen teemaseminaari) SIIRRETTY päivään 20.11.2020

Opintojaksojen teemat ja vastaavat kouluttajat

Kutakin teemaa käsitellään yhden lähiopetuspäivän ajan (6 tuntia). Lisäksi saat kunkin jakson kouluttajalta luettavaksi teemaa syventäviä artikkeleja sekä lähiopetukseen orientoivia ennakkotehtäviä.

1) Uskonnot ja media: Tarkastelemme median tapoja käsitellä uskontoja ja uskomuksia: Miten ja missä yhteyksissä ne esiintyvät tai eivät esiinny mediassa, ja millaisiin muihin teemoihin ne mediassa tyypillisesti kiinnittyvät.  Keskustelemme median ja journalismin toimintalogiikasta ja siitä, millä tavoin se vaikuttaa uskontojen käsittelyyn erilaisissa mediaympäristöissä. Vastaavana kouluttajana on YTT Jenni Hokka. Hän tutkii sosiaalista mediaa datalukutaidon, kuvien jakamisen merkityksen (mm. ääriliikkeiden leviämisessä) sekä monimediaalisen kerronnan näkökulmista. Hän on perehtynyt myös uskontojournalismiin ja journalismin yleisökäsityksiin.

2) Konfliktit, historiallinen empatia ja big data: Pohdimme median tapoja käsitellä väkivaltaisia konflikteja ja niiden inhimillisiä seurauksia. Tutustumme mm. digitaalisiin sota-ajan dokumentteihin ja data-aineistoihin (valokuvat, kirjeet, visualisoidut tietokannat), jotka avaavat yksilötason kokemuksia sodasta. Teemme harjoituksia mm. historiallisen empatian idean soveltamiseksi eri oppiaineiden opetuksessa. Kouluttajana on visuaalisen journalismin yliopistonlehtori YTT Anssi Männistö. Hän tutkii ja kehittää mm. sodan kokemushistoriaan liittyviä datavisualisointeja sekä AR-/VR-sovelluksia lukio-opetuksen ja museopedagogiikan käyttöön.

3) Muuttoliikkeet, tunteet ja media: Käsittelemme maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvän mediakeskustelun ja -kuvaston sudenkuopista, ongelmista ja eettisistä haasteista sekä siitä, miten niitä voidaan käsitellä eri oppiaineiden näkökulmia yhdistäen. Harjoitusmateriaalina käytämme uutis- ja ajankohtaisaineistoja, erilaisia mediakuvastoja, kirjoja, elokuvia ja tv-sarjoja. Kouluttajana on mediatutkimuksen professori YTT Kaarina Nikunen. Hän on tutkinut mm. osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden mediavälitteisyyttä maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

4) Ilmastonmuutoksen mediakuvastot: Kehitämme keinoja konkretisoida ilmastonmuutosta eri reaaliaineiden opetuksessa visuaalisten aineistojen avulla. Teemme kuvaus- ja kuva-analyysiharjoituksia sovellettavaksi omassa opetuksessa ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvissä teemaopinnoissa. Kouluttajana on tutkija YTT Niina Uusitalo. Hän tutkii llmastonmuutoksen visuaalisia jälkiä mediankäyttäjien arjessa. Aikaisemmin hän on tutkinut mm. lasten ja nuorten mediaympäristön muutosta.

5) Teemaopintoseminaari: MEMORE-ryhmien yhteisessä kokoontumisessa kootaan koulutuksen aikana tuotetut ideat, suunnitelmat ja tehdyt opetuskokeilut vertaisarvioitaviksi ja edelleen kehitettäviksi. Seminaariin kutsutaan myös aineenopettajiksi opiskelevat tutkinto-opiskelijat Tampereen yliopistosta.

Ilmoittautuminen

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti lukion reaaliaineiden opettajille. Jos ryhmiin jää vapaita paikkoja, niille voidaan ottaa myös lukion äidinkielen opettajia sekä yläkoulun aineenopettajia.
Kannustamme opettajia osallistumaan eri oppiaineita edustavina työpareina. Yksinkin voi osallistua, jos sopivaa työparia ei omasta koulusta löydy.

Ilmoittaudu viimeistään 20. syyskuuta 2019 tällä lomakkeellaKumpaankin ryhmään otetaan 15 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan osallistumisesi, tee se viipymättä ja kirjallisesti perustellen osallistumisen perumislomakkeella. Siten pystymme mahdollisimman nopeasti tarjoamaan vapautuvaa kurssipaikkaa varasijalle jääneelle henkilölle.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Satu Seppä
Tutkimuskeskus COMET
Viestintätieteiden yksikkö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)
satu.seppa at tuni.fi
040 190 4131
Twitterissä #memore @TAUComet