Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen

Tutkimukseni käsittelee suomalaisiin journalisteihin kohdistuvaa ulkoista vaikuttamista ja vaikuttamisen menetelmiä sekä toimittajien kokemuksia vaikutusyrityksistä. Lisäksi tutkimukseni kartoittaa toimittajien vaikuttamisen torjumiseen käyttämiä tekniikoita.

Toimittajiin kohdistuvan uhkailun ja painostamisen koetaan yleistyneen Suomessa. Myös journalismin sisältöihin vaikuttamaan pyrkivä PR-toiminta on viime vuosikymmeninä kasvanut ja ammattimaistunut. Onnistunut ulkoinen vaikuttaminen heikentää sananvapautta, köyhdyttää julkista keskustelua ja rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta.

Tutkimuksessani määrittelen ulkoisen vaikuttamisen sellaisten menetelmien käyttämiseksi, joilla toimitusorganisaatioon kuulumaton taho pyrkii vaikuttamaan toimittajaan sekä journalismin sisältöön ja sitä kautta journalistiseen julkisuuteen.

Aineistoni koostuu suomalaisiin journalisteihin kohdistuvaa vaikuttamista kartoittavasta kyselystä ja journalistien teemahaastatteluista. Lisäksi tarkastelen valikoituja suomalaisiin toimittajiin kohdistuneita poikkeuksellisen voimakkaita vaikutusyrityksiä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tekee vaikuttamisen menetelmiä näkyviksi.

Tutkimus on nelivuotinen (2016–2020). Tutkimusta rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö.

Yhteystiedot:

Tutkija Ilmari Hiltunen
ilmari.hiltunen at tuni.fi