COMETilta 1 kk valmistelurahaa tutkimushankehakemuksen tuottamiseen

Tutkimuskeskus COMET tukee kuluvana vuonna hankevalmistelua palkkaamalla yhden ihmisen kuukaudeksi tuottamaan tutkimushankehakemusta. Tutkimuksen aiheen täytyy liittyä COMETissa tutkittaviin aloihin.

Kuukauden palkallista rahoitusta voi hakea niin yksilö- kuin ryhmähankkeeseen (esim. EU-hankkeeseen, Suomen Akatemian akatemiahankkeen tai tutkijatohtorihankkeeseen). Yksilöhankevalmisteluun voivat hakea tukea jo väitelleet tai pian väittelevät tutkijat. Valmistelurahaa voivat hakea myös COMETin ulkopuoliset tutkijat.

Tuettavan hankkeen on oltava pitkähkö (mielellään esim. vähintään pari vuotta). Hanke on affilioitava COMETiin. Tuettavan henkilön työsopimus voi alkaa aikaisintaan 1.9.2020 ja rahoitus on käytettävä vuoden 2020 aikana.

COMETin johtoryhmälle osoitettuun hankevalmisteluhakemukseen tulee liittää hankeidean työotsikko ja abstrakti sekä hakijan/palkattavan henkilön ansioluettelo. Hakemus on lähetettävä viimeistään 9.8.2020 sähköpostilla tutkimuspäällikkö Mari Pienimäelle (mari.pienimaki [at] tuni.fi), jolta voi myös kysyä lisätietoja.