Aineistojen kuvailu

Mitä tutkimusaineiston kuvailulla tarkoitetaan tutkimuksen aikana ja aineistoa avattaessa? Miksi metadataa kannattaa tuottaa? Mitä elementtejä kannattaa kuvata? Millaisia työvälineitä ja keinoja minulla on kuvata tutkimusaineiston sisältöä, keruuta ja muuttujia? Käsiteltäviä aiheita ovat:
Tiedostojen nimeäminen, kansiorakenteet, readme-tiedostot, Qvain – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu, datalehdet, kuvailutietojen avaaminen: tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin sekä esimerkkejä avatuista kuvailutiedoista.

ke 15.4.2020 klo 9.15-10