Menneet koulutukset 2022

Aineistonhallintaa pähkinänkuoressa

 • 27.9.2022, 9.15-10.45 (suomeksi)
 • 11.10.2022, 9.15-10.45 (englanniksi)
 • 13.12.2022, 9.15-10.45 (suomeksi)

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Miten voin avata aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten informoin tutkittavia tietosuoja-asioista? Koulutuksessa saat vastauksen näihin ja moneen muuhun aineistonhallintaan ja tietosuojaan liittyvään kysymukseen datapalvelun asiantuntijoilta. Tervetuloa!

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnasta kiinnostuneille.

Puhujat: Tampereen yliopiston kirjaston datapalvelun asiantuntijat

Ilmoittaudu täällä!

Miniseminaari tutkimusmenetelmien avoimuudesta

 • 15.11.2022, 13.00-15.00 (suomeksi)

Tutkimusmenetelmien avoimuus on nousemassa avoimen julkaisemisen ja avointen tutkimusaineistojen ohella tärkeäksi osaksi vastuullisen tieteen kokonaisuutta. Avoimet tutkimusmenetelmät ovat avainasemassa, kun tutkimuksen läpinäkyvyyttä, toistettavuutta ja aineistojen uudelleen käyttöä halutaan entisestään lisätä.

Mitä avoimilla tutkimusmenetelmillä sitten tarkoitetaan? Miten minä voisin hyötyä tutkimusmenetelmien avoimuudesta? Voisinko itse avata käyttämäni tutkimusmenetelmät?

Tässä etäseminaarissa kolme eri alojen tutkijaa kertoo käyttämistään tutkimusmenetelmistä ja esittelee käyttämiään keinoja tutkimusmenetelmien avaamiseksi.

Seminaarin tavoitteena on toimia monitieteisenä, matalan kynnyksen tilaisuutena, jossa eri alojen tutkijat voisivat saada käytännön ideoita tutkimusmenetelmien käyttöön. Esitysten väliin on varattu aikaa keskustelulle ja kommenteille.

Ohjelma

Ilari Taskinen on vieraileva postdoc-tutkija Radboud Universityssä (Hollanti). Taskinen on kehittänyt ja soveltanut digitaalisen historian menetelmiä tutkimushankkeissa ”Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa” (STASKO) ja ”Digitaalinen historia ja käsinkirjoitetut aineistot” (DIGIKÄKI).

Risto Turunen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden osastolla. Turunen väitteli digitaalisesta historiasta Tampereen yliopistossa vuonna 2021. DIGIKÄKI-projektissa hän on kehittänyt menetelmiä suomalaisten sotakirjeiden tutkimiseen.

Aineistonhallinta ja etiikka

Tutkimusaineistojen hallinta vastuullisesti ja tutkittavia suojaten kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa olennaista on tunnistaa keskeiset eettiset toimintatavat aineistojen keräämisessä, käsittelyssä ja avaamisessa.  Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti eettiset näkökulmat ja tietosuojan vaatimukset huomioiden.

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnan eettisistä asioista kiinnostuneille.

Puhujat: Tampereen yliopiston kirjaston datapalvelun asiantuntijat

Ilmoittaudu täällä!

 

Kuinka kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman

Tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa tutkimuksen elinkaarta. Mitä aineistonhallinnassa tulisi ottaa huomioon ja mitä suunnitelmaan kannattaa kirjoittaa? Tässä työpajassa opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnan suunnittelusta kiinnostuneille.

Puhujat: Tampereen yliopiston kirjaston datapalvelun asiantuntijat

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja tai tunnisteellisia tietoja, on tietosuojavelvoitteiden noudattaminen olennaista. Tutkimuksen näkökulmasta se tarkoittaa mm. tutittavien informoimista tietosuojailmoituksen edellyttämällä tavalla, käsittelytoimien dokumentointia ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointia. Koulutuksen tavoitteena oppia tunnistamaan sinun tutkimuksesi kannalta olennaiset tietosuoja-asiat henkilötietojen käsittelyssä.

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille tutkimuksen tietosuoja-asioista kiinnostuneille.

Puhujat: Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat

Avoin tiede Suomen Akatemian syksyn 2022 haussa

Kaipaatko vinkkejä julkaisusuunnitelmasi laatimiseen tai aineistonhallinnan avainasioiden kuvaamiseen Suomen Akatemian hakemusta varten? Tiesitkö, että hakijan on huomioitava Akatemian linjaukset tieteellisten julkaisuiden avoimuudesta ja tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja avoimuudesta jo hakuvaiheessa?

Akatemia huomioi arviointi- ja päätöksentekoprosesseissaan tutkimushankkeen toteutukseen liittyvät avoimen tieteen toteutussuunnitelmat toisaalta osana tutkimustuotosten avoimuuden edistämistä, toisaalta osana vastuullisen tieteen toteuttamista. Avoin tiede on yksi Akatemian tiedepoliittista tavoitteista, jonka rahoituksista päättävät elimet ottavat huomioon.

Kirjaston järjestämissä koulutuksissa saat parhaat vinkit julkaisusuunnitelman laatimiseen, ja kuulet mitä aineistonhallinnan osiossa pitää ottaa huomioon. Koulutukset ovat samansisältöisiä ja ne järjestetään etänä seuraavasti:

 • keskiviikkona 31.8. klo 10.00–11.00 (suomeksi)
 • torstaina 1.9. klo 10.00–11.00 (englanniksi)

Aineistonhallintaa ja etiikkaa

Tutkimusaineistojen hallinta vastuullisesti ja tutkittavia suojaten kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa olennaista on tunnistaa keskeiset eettiset toimintatavat aineistojen keräämisessä, käsittelyssä ja avaamisessa.  Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti eettiset näkökulmat ja tietosuojan vaatimukset huomioiden.

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

Tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa tutkimuksen elinkaarta. Mitä aineistonhallinnassa tulisi ottaa huomioon ja mitä suunnitelmaan kannattaa kirjoittaa? Tässä työpajassa opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutus on suunnattu Akatemian rahoitusta hakeneille tutkijoille, väitöskirjan tekijöille ja kaikille aineistonhallinnan suunnittelusta kiinnostuneille.

Aineistonhallintaa ja tietosuojaa pähkinänkuoressa

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Miten voin avata aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten informoin tutkittavia tietosuoja-asioista? Koulutuksessa saat vastauksen näihin ja moneen muuhun aineistonhallintaan ja tietosuojaan liittyvään kysymukseen datapalvelun asiantuntijoilta. Tervetuloa!

 • Aika: 15.3.2022 klo 9.00-10.30 suomeksi 16.3.2022 klo 9.00-10.30 englanniksi
 • Puhujat: Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat Jari Friman ja Saila Huuskonen
 • paikka: etäkoulutus Zoomissa
 • Esitysdiat (suomi)
 • Esitysdiat (englanti)

Tutkimusaineistojen avaaminen, uudelleenkäyttö ja arkistointi

Mitä aineistojen avaamisella tarkoitetaan? Mitä aineistoja oikeastaan pitäisi avata ja miksi? Entä mitä palveluita voin hyödyntää avaamiseen? Koulutuksen ohjelma:
Avoimuuden hyödyt ja vaatimukset; tutkimusaineiston avaaminen kokonaan vai rajoitetusti? Lisenssit ja käyttöehdot; Avaamiseen soveltuvat palvelut, kuten Tietoarkisto, Zenodo, Re3Data

 • Puhujat: Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat Jari Friman ja Saila Huuskonen sekä Tietoarkiston asiantuntija Emilia Hakkola
 • Esitysdiat: Emilia ja Jari & Saila
 • Aika: 15.2.2022 klo 9.00-10.30
 • paikka: Zoom