Menneet koulutukset 2022

Aineistonhallintaa ja etiikkaa

Tutkimusaineistojen hallinta vastuullisesti ja tutkittavia suojaten kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa olennaista on tunnistaa keskeiset eettiset toimintatavat aineistojen keräämisessä, käsittelyssä ja avaamisessa.  Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti eettiset näkökulmat ja tietosuojan vaatimukset huomioiden.

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

Tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa tutkimuksen elinkaarta. Mitä aineistonhallinnassa tulisi ottaa huomioon ja mitä suunnitelmaan kannattaa kirjoittaa? Tässä työpajassa opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutus on suunnattu Akatemian rahoitusta hakeneille tutkijoille, väitöskirjan tekijöille ja kaikille aineistonhallinnan suunnittelusta kiinnostuneille.

Aineistonhallintaa ja tietosuojaa pähkinänkuoressa

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Miten voin avata aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten informoin tutkittavia tietosuoja-asioista? Koulutuksessa saat vastauksen näihin ja moneen muuhun aineistonhallintaan ja tietosuojaan liittyvään kysymukseen datapalvelun asiantuntijoilta. Tervetuloa!

  • Aika: 15.3.2022 klo 9.00-10.30 suomeksi 16.3.2022 klo 9.00-10.30 englanniksi
  • Puhujat: Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat Jari Friman ja Saila Huuskonen
  • paikka: etäkoulutus Zoomissa
  • Esitysdiat (suomi)
  • Esitysdiat (englanti)

Tutkimusaineistojen avaaminen, uudelleenkäyttö ja arkistointi

Mitä aineistojen avaamisella tarkoitetaan? Mitä aineistoja oikeastaan pitäisi avata ja miksi? Entä mitä palveluita voin hyödyntää avaamiseen? Koulutuksen ohjelma:
Avoimuuden hyödyt ja vaatimukset; tutkimusaineiston avaaminen kokonaan vai rajoitetusti? Lisenssit ja käyttöehdot; Avaamiseen soveltuvat palvelut, kuten Tietoarkisto, Zenodo, Re3Data

  • Puhujat: Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat Jari Friman ja Saila Huuskonen sekä Tietoarkiston asiantuntija Emilia Hakkola
  • Esitysdiat: Emilia ja Jari & Saila
  • Aika: 15.2.2022 klo 9.00-10.30
  • paikka: Zoom