Menneet koulutukset

Avoin tiede Suomen Akatemian rahoitushaussa

Haluatko vinkkejä julkaisusuunnitelman laatimiseen? Kaipaatko apua aineistonhallinnan kuvauksen laatimisessa?

Käymme tilaisuudessa läpi Akatemian avoimen julkaisemisen vaatimukset sekä uudistetut aineistonhallinnan suunnittelun ohjeet. Saat vinkkejä esimerkiksi siitä, miten tiivistää olennainen aineistonhallinnan suunnitelmaan, joka laaditaan nyt osaksi tutkimussuunnitelmaa.

3.9.2020 klo 10.00-11.00

Koulutuksen esitykset

 

Aineistonhallintaa ja tietosuojaa

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Muistinko huomioida tietosuojan? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta kirjaston asiantuntijoilta ja saat apua tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä yliopiston tietosuojatiimiltä.

Tietoiskut aineistonhallinnan teemoista

Aineistojen kuvailu ke 15.4. klo 9.15-10 Etänä Zoomissa https://tuni.zoom.us/j/664265184

  • Mitä tutkimusaineiston kuvailulla tarkoitetaan tutkimuksen aikana ja aineistoa avattaessa? Miksi metadataa kannattaa tuottaa? Mitä elementtejä kannattaa kuvata? Millaisia työvälineitä ja keinoja minulla on kuvata tutkimusaineiston sisältöä, keruuta ja muuttujia? Käsiteltäviä aiheita ovat:
    • Tiedostojen nimeäminen, kansiorakenteet, readme-tiedostot, Qvain – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu, datalehdet, kuvailutietojen avaaminen: tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin sekä esimerkkejä avatuista kuvailutiedoista.
    • Tilaisuuden tallenne
    • Esityskalvot

Aineistojen tallennus ja käsittely ma 20.4. klo 9.15-9.45 Järjestetään etäyhteydellä Zoomissa https://tuni.zoom.us/j/664265184

  • Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Mitä tallennusmahdollisuuksia yliopistolla on tarjota? Entä miten saan käyttööni CSC:n tarjoamat palvelut aineistojen käsittelyyn? Mihin tarkoitukseen kaupalliset palvelut soveltuvat ja mihin eivät? Tule kuulemaan tietoisku eri tallennusvaihtoehdoista. Käsiteltäviä aiheita:

Aineistojen avaaminen  ma 20.4. klo 9.45-10.15 Järjestetään etäyhteydellä.

Mitä aineistojen avaamisella tarkoitetaan? Mitä aineistoja oikeastaan pitäisi avata ja miksi? Entä mitä palveluita voin hyödyntää avaamiseen? Koulutuksen ohjelma:

Tutkimusaineiston anonymisointi opinnäyteohjaajille

Aineiston anonymisointi tutkimuksen päätyttyä jää usein liian vähälle huomiolle. Siihen ei tunnu löytyvän aikaa, eikä osaamista. Tieteen avoimuuden edellyttämä aineistojen avaaminen voikin olla tuskastuttava haaste tutkijalle, jonka aineisto sisältää tietoja ihmisistä.

Koulutus keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät aluksi anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat ja termit.

Koulutuksessa käsitellään sekä määrällisen että laadullisen aineiston anonymisointia. Aineistoesimerkit annetaan tilaisuudessa. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi: https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html