Tutkimusaineiston anonymisointi opinnäyteohjaajille

Aineiston anonymisointi tutkimuksen päätyttyä jää usein liian vähälle huomiolle. Siihen ei tunnu löytyvän aikaa, eikä osaamista. Tieteen avoimuuden edellyttämä aineistojen avaaminen voikin olla tuskastuttava haaste tutkijalle, jonka aineisto sisältää tietoja ihmisistä.

Koulutus keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät aluksi anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat ja termit.

Koulutuksessa käsitellään sekä määrällisen että laadullisen aineiston anonymisointia. Aineistoesimerkit annetaan tilaisuudessa. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi.

  • Kouluttajat: Annika Valaranta (tietopalveluasiantuntija, Tietoarkisto) & Arja Kuula-Luumi (kehittämispäällikkö, Tietoarkisto)
  • Ajankohta: 10.12.2020 klo 9.30-12.00
  • Esitysdiat (pptx)