Tietosuoja

Mikä on tietosuojailmoitus ja miksi se tehdään?

Tietosuojailmoituksen tarkoituksena on informoida tutkittavia henkilötietojen käsittelystä. Se täydentää tutkimustiedotetta, jossa kerrotaan tutkittavalle perustiedot hankkeesta. Tietosuojailmoituksen mallipohjan ja täyttöohjeen löydät tutkimuksen tietosuojapolulta.

Tietosuojailmoituksen mallipohjaa kannattaa muokata omaan tutkimukseen sopivaksi. Siitä voi ensinnäkin poistaa sellaiset kohdat, jotka eivät koske sinun hankettasi. Myös sanamuotoja voit muokata siten, että kohderyhmä parhaiten ymmärtää sisällön. Halutessasi voit myös kirjoittaa tietosuojailmoituksen osaksi tutkimustiedotetta. Ilmoituksen muoto ei ole tässä ratkaiseva, vaan sisältö ja se, että tutkittava saa riittävät tiedot henkilötietojen käsittelystä ja ymmärtää, mihin suostuu.

Katso myös tietosuojapaketti opinnäytetöiden tekijöille ja ohjaajille.

Käsittelenkö henkilötietoja?

Henkilötiedoksi katsotaan mikä tahansa tunnisteellinen tieto, jonka avulla henkilö on tunnistettavissa joko suoraan tai välillisesti. Lue lisää henkilötiedon määritelmästä Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirjasta.

Teen haastattelu/kyselytutkimusta, mutta en kerää tutkittavien nimiä. Pitääkö minun tehdä tietosuojailmoitus?

Haastattelututkimusta tehdessäsi käsittelet melko varmasti henkilötietoja, sillä ääni katsotaan tunnisteelliseksi tiedoksi. Lisäksi tutkittavilta kerättävät suostumukset ovat henkilötietoja. Samoin tutkittavien yhteystiedot.

Myös kyselytutkimuksen vastauksista muodostuu helposti tunnisteellisia. Jo taustatiedot, kuten esimerkiksi ammatti, asuinkunta, ikä ja sukupuoli voivat yhdistettyinä tehdä henkilöstä tunnistettavan

Tarvitseeko etnografisen havainnoinnin yhteydessä tehdä tietosuojailmoitus?

Jos teet havainnoinnin esimerkiksi kirjaamalla itse ylös tilanteen kulkua (et esimerkiksi tallenna tilannetta, jolloin ääni muodostuisi henkilötunnisteeksi) etkä kerää sellaisia tietoja, joista havainnoinnin kohteen voisi tunnistaa, niin tietosuojailmoitus ei ehkä ole tarpeen. Varsinkaan, jos paikalla olevilta ei kerätä esimerkiksi suostumuslomakkeita. Jos olet epävarma, ota yhteyttä researchdata@tuni.fi

Tarvitseeko tietosuojailmoitus lähettää tietosuojavastaavalle?

Ei tarvitse. Olennaista on tutkittavan informointi.

Tarvitseeko ulkopuolisen litterointipalvelun käytöstä informoida tutkittavia?

Pitää. Katso tietosuojailmoituksen täyttöohjeen kohta 13. ”Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Henkilötietoja sisältävän aineiston luovuttaminen toiseen yliopistoon.

Katso tietosuojailmoituksen täyttöohjeen kohta 13. ”Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Onko lomakepohjia haastattelutiedotteen ja suostumuslomakkeen tekemiseen?

Mallipohjat tutkittavien informointiin ja suostumuksen pyytämiseen löydät Tutkimuksen tietosuojapolulta