Aineistonhallinnan akatemia, osa 5: Aineiston tallentaminen ja salaiset kansiot

Tutkimusaineistojen käsittelyssä tulisi suosia yliopiston tukemia palveluita ja ratkaisuja aineiston keräämiseen, tallentamiseen ja muokkaamiseen.

Käsittely-ympäristön valinnassa ratkaisevaa ei ole se, onko esimerkiksi tallennuspaikka pilvessä, kunhan yliopistolla on sopimus palvelun tarjoajan kanssa. Esimerkiksi Microsoftin palvelut ovat yliopiston tukemia ja turvallisia palveluita, kunhan niitä käytetään työkoneilta tai yliopiston tunnuksilla kotoa käsin.  

Sen sijaan kuluttajalle suunnatuissa maksuttomissa palveluissa maksuttomuuden vastineena on usein palvelun tarjoajalle luovutettu data. Näin ollen tällaiset palvelut eivät sovellu esimerkiksi henkilötietoja tai muita luottamuksellisia tietoja sisältävien aineistojen käsittelyyn.  

Mikäli aineistojen säilyttäminen vaatii lisäsuojausta, voidaan tiedostoja ja kansioita salata. Salauksen avulla aineistoon pääsyä voidaan rajoittaa myös tutkimusryhmän yhteisen kansion sisällä. Salattuihin kansioihin tai tiedostoihin on pääsy vain niillä tutkimusryhmän jäsenillä, joilla on hallussaan salausavain. 

Myös kyselyiden ja haastatteluiden tekemisessä on yleensä syytä käyttää yliopiston tukemia kyselylomake- ja haastattelujärjestelmiä. Ne soveltuvat myös henkilötietojen käsittelyyn.