Datanhallinnan asiantuntijapalvelu

Kirjastoon on alkuvuodesta 2021 perustettu datanhallinnan asiantuntijapalveluja Tampereen yliopiston tutkimusryhmille ja -hankkeille tuottava tiimi. Tiimi tarjoaa tukea tutkimusdatan hallinnan käytännön toteutuksessa. Tiimin muodostavat erityisasiantuntija Turkka Näppilä sekä datanhallinnan asiantuntijat Anna-Stiina Suur-Uski ja Markus Vattulainen. Uusi tiimi laajentaa Datapalvelun nykyistä palvelutarjontaa.

Datanhallinnan asiantuntijat tukevat tutkimusprojekteja esim. tutkimusdatan keräämisessä ja tuottamisessa, tutkimuksenaikaisessa hallinnassa ja käsittelyssä, kuvailussa, jakamisessa, julkaisemisessa ja pitkäaikaissäilytyksessä vastuullisen aineistonhallinnan parhaiden käytäntöjen ja tutkimusrahoittajien vaatimusten mukaisesti. Meillä on myös monipuolista teknistä osaamista ja ohjelmointitaitoa. Voimme myös osallistua datanhallinnan dokumentaation, kuten aineistonhallintasuunnitelman (DMP) ja tietosuoja-asiakirjojen laadintaan sekä riskien hallinnan ja työvirtojen suunnitteluun. Tehtäviä räätälöidään tarpeisiin sopiviksi. Parhaan hyödyn saat, kun pyydät meidät mukaan jo tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen.

Palvelun kehittämisessä on lähdetty erityisesti Tampereen yliopiston koordinoimien suurten tutkimushankkeiden, kuten EU-hankkeiden, datan hallinnan tukitarpeista, jolloin datanhallinnan asiantuntija työskentelee projektitiimin jäsenenä ja osa palkasta katetaan projektin budjetista kohdennettujen tuntien mukaisesti. Työtilanteen salliessa tuemme myös yksittäisiä tutkijoita, tutkimusryhmiä ja muita tutkimushankkeita.

Datanhallinnan asiantuntijapalvelun luomisen taustalla on tutkimusdatan hallinnan merkityksen korostuminen ja kansainvälinen kehitys, jossa erityisesti yliopistokentällä tutkimusdatan hallinnan tuesta on muotoutumassa oma professionsa erityisine tehtävineen. Tämä johtuu tutkimusdatan hallinnan kentän moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta sekä ennen kaikkea tarpeesta vapauttaa tutkijoiden aikaa ja resursseja enemmän itse tutkimuksen tekemiseen. Euroopassa erityisesti Alankomaat on tässä kehityksessä edelläkävijä. Suomessa taas me Tampereen yliopistona teemme pioneerityötä.

Palvelumuotoilun tässä vaiheessa toivomme yhteydenottoja matalalla kynnyksellä! Meidät tavoitat Datapalvelun kautta osoitteessa researchdata@tuni.fi .