Tamperen yliopiston dynaamiset DMP:t projekti on käynnistynyt

Dynaamiset DMP:t -projektin tavoitteena on kehittää nykyisiä lähinnä tekstimuotoisia aineistonhallintasuunnitelmia (DMP) palvelemaan paremmin tutkijoiden sekä yliopiston tarpeita.

Dynaaminen DMP eroaa nykyisestä DMP:stä siten, että sen sisältämä tieto on soveltuvin osin rakenteisessa koneluettavassa muodossa ja tietoa voidaan siirtää automaattisesti eri järjestelmien välillä. Rakenteisessa koneluettavassa DMP:ssä tieto esitetään esimerkiksi valmiiden valintaruutujen ja alasvetovalikoiden avulla, jotta käyttäjän ei tarvitse itse syöttää kaikkea tietoa vapaamuotoisena tekstinä.

Rakenteisessa suunnitelmassa myös suunnitelman kirjoittaminen on helpompaa, kun kysymykset ovat joiltain osin yksinkertaisempia ja voidaan tarjota valmiita vaihtoehtoja.

Projektin tavoitteena on:
1. Arvioida koneluettavan DMP:n hyötyjä Tampereen yliopiston näkökulmasta.
2. Arvioida koneluettavan DMP:n toteutuskelpoisuutta niin teknisestä kuin tarpeiden näkökulmasta
3. Kehittää nykyistä DMP-pohjaa tekstimuotoisesta dokumentista rakenteisempaan koneluettavaan muotoon.

Projekti päättyy loppuvuodesta 2022, jolloin raportoimme tuloksista tarkemmin.