Kokemuksia Suomen Akatemian aineistonhallintasuunnitelmien kommentoinnista

Suomen Akatemia edellyttää aineistonhallintasuunnitelmaa rahoittamiltaan projekteilta. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tulee jättää suunnitelma kahdeksan viikon kuluessa rahoituspäätöksestä. Organisaation tulee myös antaa hyväksyntä aineistonhallintasuunnitelmalle, jotta rahoitus voidaan vastaanottaa.

Akatemia kehottaa ohjeistuksessaan tutkijoita pyytämään aineistonhallintasuunnitelmien kirjoittamiseen apua oman organisaation data-asiantuntijoilta. Korkeakouluyhteisössämme Datapalvelu tukee rahoituspäätöksen saaneita aineistonhallintasuunnitelman laadinnassa.

Kesän alussa Datapalvelu lähestyi Akatemian syksyn 2020 haussa myönteisen rahoituspäätöksen saaneita sähköpostiviestillä ja ohjeisti käytännön etenemisestä sekä aikataulusta. Käytännön tekemiseen oli mahdollista saada tukea DMPTuulin ohjeista, aineistonhallinnan oppaasta, Datapalvelun järjestämistä koulutuksista sekä ottamalla yhteyttä Datapalveluun.

Datapalvelu vastaanotti 45 aineistonhallintasuunnitelmaa kommentoitavaksi. Aineistonhallintasuunnitelmat olivat hyvin mietittyjä ja kirjoitettuja. Lisäpohdintaa yleisimmin aiheuttivat aineistojen tallennuspaikkoihin, tietosuojakysymyksiin tai aineistojen avaamiseen liittyvät asiat.

Kommentoinnin jälkeen Datapalvelu lähetti valmiin suunnitelman dekaanin allekirjoitettavaksi. Allekirjoituksen jälkeen tutkija lisäsi suunnitelman Akatemian järjestelmään ja rahoitus oli mahdollista kuitata vastaanotetuksi.

Kiitos kaikille suunnitelmansa lähettäneille ja dekaaneille! Suunnitelmien kommentoinneissa pysyttiin hyvin aikataulussa ja kommentointiprosessi sujui ongelmitta. Datapalvelun tuki- ja kommentointiprosessi on käytössä myös tulevissa Suomen Akatemian rahoituksissa. Kokemuksemme prosessista kesän osalta olivat positiivisia. Pyrimme kuitenkin kehittämään ja sujuvoittamaan sitä tulevissa kommentoinneissamme.