Aineistonhallinnan akatemia, osa 1. Miksi suunnittelu on tärkeää?

Aineistonhallintasuunnitelma on tekninen dokumentti, jossa on kuvattu tutkimuksessa käytettävän aineiston käsittelyn periaatteet. Sen tavoitteena on dokumentoida aineiston käsittelyprosessit siten, että suojaamista vaativat tutkimusaineisto säilyy turvassa koko tutkimusprojektin ajan.

Suunnitelman tavoitteena on lisäksi huomioida avoimen tieteen vaatimukset ja osaltaan varmistaa, että tutkimuksessa tuotettu aineisto on aidosti käytettävissä myös muihin tutkimuksiin. Aineiston avaamiseen voi toisaalta liittyä sopimuksiin, lainsäädäntöön tai tutkimusetiikkaan liittyviä esteitä, joiden kuvaaminen aineistonhallintasuunnitelmassa on myös olennaista.

Suunnitelma täydentää tutkimussuunnitelmaa sellaisilla teknisillä yksityiskohdilla ja käytännön ratkaisuilla, joiden kuvaamiseen ei tutkimussuunnitelmassa ole mahdollisuuksia. Mitä tarkemmin aineiston käsittelyprosessit on kuvattu, sitä parempi käytännön hyöty siitä saadaan. Kuten tiedämme, suunnitelmilla on tapana muuttua projektin edetessä. Siksi on tärkeää, että suunnitelmaa päivitetään projektin aikana.

Suunnitelman kirjoittaminen voi olla yksittäisen projektiryhmän jäsenen vastuulla. Olennaista kuitenkin on, että kaikki tutkimusryhmäläiset ovat sitoutuneet noudattamaan suunnitelmaa ja toimivat yhdessä sovittujen aineistonhallinnan periaatteiden mukaisesti.

Tämä kirjoitus on osa seitsemänosaista juttusarjaa, jossa pureudumme aineistonhallintasuunnitelman eri osiin. Kirjoitusten runkona toimii kansallisen aineistonhallintasuunnitelman perusrakenne, jota myös Suomen Akatemia noudattaa omissa rahoitushakemuksissaan. Seuraavassa kirjoituksessa käsittelemme aineiston esittelyä ja datan laatua.