RDA Plenary toi yhteen datanhallinnan asiantuntijat

Research Data Alliance (RDA) on kansainvälinen yhteisö, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää tutkimusdatan jakamista ja uudelleenkäyttöä sekä tutkimusdatan hallinnan hyviä käytäntöjä. RDA:n 17. puolivuosittainen tapaaminen kokosi huhtikuun puolivälissä virtuaalisesti kolmeksi päiväksi yhteen liki 800 datanhallinnan ammattilaista. Avajaistilaisuudessa RDA:n pääsihteeri Hilary Hanahoe nosti esille datanhallinnan vaatimat erilaiset taidot. Hän vertasi RDA-yhteisöä ja datatyötä tekeviä orkesteriin, jossa tarvitaan erilaisia muusikoita. Avajaistilaisuuden pääpuhuja Jeni Tennison korosti tutkimusdatan uudelleenkäytön tärkeyttä myös muussa kuin tutkimuskontekstissa ja muistutti samalla siihen liittyvistä realiteeteista datan elinkaaren eri vaiheissa. Tutkittavia on informoitava erilaisista käyttötarkoituksista ja datan soveltuvuutta uuteen käyttötarkoitukseen on myös arvioitava.

RDA:n asiantuntijaryhmien yli 30 tilaisuutta tarjosivat mahdollisuuden perehtyä ja pohtia esimerkiksi datan löydettävyyteen liittyviä kysymyksiä, dataviestintää, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista datanhallinnassa ja datanhallinnan tukipalvelujen kehittämistä. Myös monitieteisen tutkimuksen datanhallinnan haasteita käsiteltiin. Monitieteisessä tutkimuksessa haasteena voivat olla erilaisten aineistojen löydettävyys ja käytettävyys, sillä tieteenaloilla on erilaisia aineistojen kuvailutapoja ja alakohtaisia data-arkistoja, joihin monitieteistä aineistoa voi olla vaikea arkistoida.