Studia Generalia lecture series 9 March - 4 May 2022

Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkosto järjestää Studia Generalia -yleisöluentosarjan, jossa esitellään Tampereen yliopistossa tehtävää monipuolista demokratiatutkimusta. Luennot ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Luentosarja on kaksikielinen. Jos luennon nimi on suomeksi, myös luento pidetään suomeksi ja jos se on englanniksi, luentokin pidetään englanniksi. Luennot pidetään keskiviikkoisin 9.3.-4.5.2022 (ei pääsiäisviikolla 13.4.2022) Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa (K104) klo 17-19. Luentoja voi seurata myös Zoomin kautta.

***

Warmly welcome to Studia Generalia lecture series organized by Tampere University Democracy researchers. The lectures are held on Wednesdays March 9 to May 4, 2022 and consist of various topics around the study of democracy. The lectures are open and free to everyone inside and outside academia. The lecture series is bilingual.

The lecture series consists 7+1 different lectures, in which Tampere University top researchers highlight topics of democracy from different perspectives. The final lecture (8th) in the lecture series on May 4, 2022 will discuss the findings presented in the lecture series and draw conclusions on democracy in Finland in the 2020s.

Some of the lectures will be in English. If the topic is in English, the lecture will be given in English. See the additional information, the schedule of the lectures, speakers and their topics below.

The lectures will be held on Wednesdays 9 March – 4 May 2022 (not during Easter week 13.4.2022) in the library Linna, Väinö Linna auditorium K104 at 5-7 pm.

Online participation is possible via Zoom.
Zoom link to the event: https://tuni.zoom.us/j/69459067353
Meeting ID: 694 5906 7353

 

 


Program

 

1 Demokratia muuttuvassa maailmassa/Democracy in the changing world

9 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, in Finnish)

 • Sami Suodenjoki: Kuntademokratian kivulias läpimurto Suomessa 1860-luvulta toiseen maailmansotaan
 • Lauri Lahikainen: Demokratia ja hätätila

Puheenjohtaja/Chair: Anni Jäntti

2 Legitimiteetti, valta ja vuorovaikutus/Legitimacy, power and interaction

16 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, in Finnish)

 • Kaisa Herne: Puntaroiva demokratia
 • Pekka Isotalus: Poliitikkojen viestintä sosiaalisessa mediassa

Puheenjohtaja/Chair: Hanna Björkstedt

3 Instituutiot ja talous – erilaisia näkökulmia demokratian kehitykseen/Institutions and economy

23 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Mikko Lahtinen: Pahasta hyvään demokratiaan – Demokratia kapitalististen yhteiskuntien historian osatekijänä
 • Mikko Poutanen: The university and democracy (EN)
 • Jussi Valta & Tuomas Vanhanen: Role of different institutional logics in energy community creation: case Hiedanranta (EN)

Puheenjohtaja/Chair: Kaisa Kurkela

4 Osallistuva demokratia kunnissa/Participatory democracy and local government

30 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, Finnish)

 • Anni Jäntti: Osallistuva kuntademokratia
 • Kaisa Kurkela: Kunnat ja demokratian kriisi – osallistuvan demokratian näkökulma
 • Pauliina Lehtonen: Osallistuva budjetointi inklusiivisen kansalaisosallistumisen käytäntönä

Puheenjohtaja/Chair: Matias Heikkilä

5 Aktiivinen kansalaisuus/Active citizenship

6 April at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Mikko Kyrönviita: Kenen kaupunki? Kansalaisten itseorganisoituminen kaupunkikehittämisessä
 • Elina Alatalo: Hiedanrannan sauna: Uudenlaista kansalaisosallisuutta
 • Dalia Milián Bernal: From spaces of insurgent citizenship to insurgent spatial practices: Democratizing urban space in theory and practice. (EN)

Puheenjohtaja/Chair: Pauliina Lehtonen

6 Demokratiakasvatus

20 April at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, in Finnish)

 • Tuukka Tomperi: Demokratiakasvatus ja sen tutkimus
 • Sonja Helkala: Poliittiset tunteet koulun demokratiakasvatuksessa ja yhteiskuntaopetuksessa

Puheenjohtaja/Chair: Lauri Lahikainen

7 Nuorten osallistuminen/Youth participation

27 April at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia: Kanssatutkimus yhteiskunnallisen osallistumisen muotona ja demokratiaa edistävänä toimintana
 • Josefina Sipinen & Aino Tiihonen: How Finnish youth develop a sense of political self-efficacy? (EN)
 • Kirsikka Kaipainen: Civic robots: Can social robots engage youth in societal participation? (EN)

Puheenjohtaja/Chair: Sami Suodenjoki

8 Demokratia 2020-luvun Suomessa: Havaintoja ja johtopäätöksiä luentosarjasta/Democracy in Finland in the 2020s: Findings and Conclusions from the Lecture Series

4 May at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Lauri Lahikainen: yhteenvetoalustus/summary lecture
 • Keskustelu/Discussion: Dalia Milián Bernal, Kaisa Kurkela, Mikko Lahtinen, Josefina Sipinen, Aino Tiihonen, Tuukka Tomperi

Puheenjohtaja/Chair: Lauri Lahikainen