FICAM

FICAM on joulukuussa vuonna 2008 perustettu Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus Suomessa. FICAM sijaitsee Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa, jossa on pitkä kokemus ihmissolu ja -kudostutkimuksesta ja siihen liittyvien tekniikoiden kehittämisestä.

FICAM kehittää ja validoi ihmissolujen käyttöön perustuvia kudos- ja elinmalleja, jakaa tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä, kouluttaa asiantuntijoita, ja toimii Suomen referenssilaboratoriona EURL ECVAMille (European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing). FICAMin toiminta perustuu EU:n direktiiviin 2010/63/EU, jonka mukaan eläinten käyttöä tulee vähentää tutkimuksessa ja opetuksessa ja korvata eläinkokeettomilla menetelmillä heti kun se tieteellisin perustein on mahdollista.

FICAM jakaa tietoa uusista tutkimusmalleista edistämällä kansallista ja kansainvälistä verkottumista, ja organisoimalla jatkokoulutuskursseja vaihtoehtoisista menetelmistä, solu- ja kudostekniikoista ja GLP:stä. FICAM edistää vaihtoehtoisia menetelmiä aktiivisesti myös toimimalla kutsutuissa asiantuntijaryhmissä ja hallinnollisissa tehtävissä. FICAMin johtaja Tuula Heinonen on Suomen edustaja EU:n tasolla toimivassa eläinkokeille vaihtoehtoisia testejä arvioivassa PARERE (Preliminary Assessment of Regulatory Relevance, Article 47(5) of Directive 2010/63/EU) verkossa: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/parere_en.htm