3R-konsortio

FICAM toimii kansallisen Tieteellisiin ja koulutustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan perustaman *3R-konsortiumin koordinaattorina. Konsortio koostuu eläinkokeita suorittavien ja vaihtoehtoisia menetelmiä kehittävien yliopistojen, muiden instituutioiden ja teollisuuden edustajista. 

Päätavoitteet ovat:
– toimia 3 R-menetelmien kansallisena polttopisteenä
– edistää 3R-menetelmien käyttöä mm. jakamalla tietoa (mm. sähköisesti), järjestämällä koulutusta ja kursseja, julkisilla yleisöesityksillä, julkistamalla 3R-palkinto
– edistää yhteisprojekteja

*3R -periaatteet = eläinkokeiden korvaaminen (Replacement), vähentäminen (Reduction) ja parantaminen (Refinement). Korvaaminen: eläinten sijaan käytetään muuta menetelmää aina, kun se on mahdollista. Vähentäminen: eläimiä käytetään mahdollisimman vähän. Parantaminen: eläinten kasvatus, hoito ja toimenpiteet tehdään parhaalla mahdollisella tavalla.

3R-periaatteet eläinten käytön eettisiksi ohjeiksi on alun perin esitetty kirjassa: Russell, W.M.S. and Burch, R.L., (1959). The Principles of Humane Experimental Technique, Methuen, London. 

Yhteyshenkilö: tuula.heinonen@tuni.fi