Akuutti solutoksisuustesti

Periaate

Akuutilla solutoksisuustestillä voidaan tutkia lääkkeiden, kemikaalien ym. yhdisteiden aiheuttamia soluvaurioita, jotka kohdistuvat solujen elinvoimaisuuden kannalta keskeisiin rakenteisiin ja toimintoihin, kuten esim. solumembraanin eheyteen ja mitokondrioiden toimintaan. Akuutissa solutoksisuustestissä solut altistetaan yhdisteelle 24-48 tuntia.

FICAMin tarjoamat testit

  • Akuutti solutoksisuustesti käyttäen hiiren BALB 3T3-fibroblastisoluja ja neutraalipunan sisäänottotestiä (OECD ohjeen GD 129 mukaisesti).
  • Akuutti solutoksisuustesti käyttäen ihmisen BJ-fibroblastisoluja ja neutraalipunan sisäänottotestiä. Olemme FICAMissa osoittaneet, että ihmissolujen käyttö testissä ennustaa ihmisvaikutuksia paremmin kuin hiiren solujen käyttö1. Testin suoritus on muilta osin OECD GD 129:n mukainen.
    BJ NRU testin suoritus [YouTube video, englanniksi]
  • Sisäilman toksisuuden tutkiminen ihmisen puolustusjärjestelmän soluilla yhteistyössä SEA Oy:n kanssa (www.sisailmatutkimuspalvelut.fi).
  • Myös muita toksisuuden indikaattoreita voidaan käyttää kuten WST-1, MTT, solujen kokonais-ATP-pitoisuus, Live Dead, Presto Blue ja CyQUANT
  • Saatavilla on sekä GLP että ei-GLP testauspalvelu

1Mannerström ym. 2017: Basic Clin Pharmacol Toxicol, 121 Suppl 3:109-115

Käyttö

  • Kemikaalien (lääkkeiden, kosmetiikan, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden jne.) ja niiden seosten sekä lääkkeellisten laitteiden (medical device) akuutin myrkyllisyyden (solutoksisuuden) testaaminen.
  • Akuutin suun kautta annettavan annoksen arvioiminen jyrsijätestiä varten.

Esite [PDF englanniksi]

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi