EpiDerm™ ihoärsyttävyystesti (OECD TG 439)

Periaate

Ihoärsyttävyydellä tarkoitetaan kemikaalien ja muiden materiaalien aiheuttamaa tilapäistä ihovauriota (paikallinen tulehdusreaktio) neljän tunnin altistuksessa. EpiDermTM  ihoärsyttävyystestissä käytetään ihmissolupohjaista 3-ulotteista erilaistettua ihon keratinosyyttiviljelmää. Testi suoritetaan OECD TG 439 ohjeen mukaisesti noudattaen GLP:tä. Saatavilla on myös ei-GLP:ssä tehtävää testausta.

Käyttö

Kemikaalien (lääkkeiden, kosmetiikan, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden jne.) ja niiden seosten sekä muiden materiaalien (tekstiili, paperi jne.) ihosyövyttävyyden tutkiminen.

FICAM on MatTekin hyväksymä testauslaboratorio

Esite ihoärsyttävyys [PDF englanniksi]

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi