EpiDerm™ ihosyövyttävyystesti (OECD TG 431)

Periaate

Ihosyövyttävyydellä tarkoitetaan kemikaalien ja muiden materiaalien aiheuttamaa pysyvää ihovauriota (solukuolemaa) neljän tunnin altistuksessa. EpiDermTM  ihosyövttävyystestissä käytetään ihmissolupohjaista 3-ulotteista erilaistettua ihon keratinosyyttiviljelmää. Testi suoritetaan OECD TG 431 ohjeen mukaisesti noudattaen GLP:tä. Saatavilla on myös ei-GLP:ssä tehtävää testausta.

Käyttö:

Kemikaalien (lääkkeiden, kosmetiikan, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden jne.) ja niiden seosten sekä muiden materiaalien (tekstiili, paperi jne.) ihosyövyttävyyden tutkiminen.

Esite Ihosyövyttävyys [PDF englanniksi]

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi