Esittely

FICAMin  missio on edistää koe-eläimille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, mikä vähentää koe-eläinten käyttöä ja johtaa parempaan ihmisbiologiaan perustuvaan tieteeseen.

Asiantuntemus 

Solujen eristys kudoksesta

FICAMin asiantuntemus on monitieteinen kattaen ihmissoluihin perustuvien mallien kehittämisen, toksikologian, hallinnollisen toksikologian, mekanistisen toksikologian, solubiologian, kudosteknologian, tiettyjen tautimallien kehittämisen ja solujen kuvantamisen.

FICAMin kudos- ja elinmallit perustuvat ihmisen kantasoluista erilaistettujen solujen tai primaarisolujen käyttöön. Mallit muodostuvat useiden kudoksen solutyyppien yhdistelmästä ja kudokselle spesifisestä väliaineesta. Täten ne mallintavat ihmisen kudoksen normaaleja toimintoja mahdollisimman hyvin. Mallien kehittämisstrategian periaatteena on spesifisten vaikutusreittien (The Adverse Outcome Pathways, AOP) mallintaminen.

FICAMilla on korkeatasoinen GLP (Good Laboratory Practice) laboratorio. Kaikki FICAMin validaatiotutkimukset ja toksisuustestit tehdään GLP:ssä.

FICAMin esite [Web-versio englanniksi]

Esite PDF-versiona

Tule tekemään opinnäytetyötä FICAMiin. Lisätietoa Tuula Heinoselta


LAHJOITA FICAMILLE !
-parempaa tiedettä ilman eläinkokeita-

Edistät eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja koe-eläinten käytön vähentämistä.

Ota yhteyttä FICAMin johtajaan Tuula Heinoseen, sähköposti tuula.heinonen@tuni.fi tai puh 050 574 9705