FICAMin arvot

Kunnioitamme elämää.
Haluamme vähentää koe-eläinten käyttöä tuomalla ihmissolupohjaisia malleja ihmisten terveyden hyväksi tehtävään tutkimukseen.

Tuotamme innovatiivisia ja tarvelähtöisiä ratkaisuja.
Pyrimme kehittämään eläinkokeille vaihtoehtoisia malleja innovativisen ajattelun ja teknisten ratkaisujen kautta. Haluamme ymmärtää, ennakoida ja vastata nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin

Toimimme laadukkaasti.
Saavutamme parhaan tuloksen liittämällä laadun kaikkeen toimintaamme. Noudatamme ja ylläpidämme laatujärjestelmää, kouluttaudumme jatkuvasti ja olemme avoimia uusille ajatuksille.

Saavutamme yhdessä.
Saavutamme päämäärämme yhteistyöllä eri osaajien ja toimijoiden (kuten akateemiset, viranomaiset, teollisuus, eettiset toimijat) kanssa ja sitoutumalla sovittuihin tavoitteisiin.

Luomme kannustavan ilmapiirin.
Haluamme toimia inhimillisesti, vastuullisesti ja toistemme työhön luottaen, toisiamme  auttaen ja arvostaen sekä kannustamalla avoimeen ja positiiviseen ilmapiiriin sekä arvostamalla ja kunnioittamalla erilaisuutta.