GLP ja validointi

FICAM on FIMEAn hyväksymä  GLP (Good Laboratory Practice) laboratorio, jonka henkilökunta on koulutettu toimimaan GLP-ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki FICAMin tekemät validointitutkimukset ja regulatoriset (turvallisuus) tutkimukset tehdään GLP:ssä. Viranomaisdokumentaatiota varten tutkittavien yhdisteiden turvallisuutta mittaavat testit tulee suorittaa GLP:n mukaan.

QA ja testauslaitoksen johtoFICAM validoi kehittämänsä testit.  FICAMin tavoitteena on kehittää ihmissoluihin pohjautuvia, kudosvaikutuksia mallintavia menetelmiä, joita voidaan käyttää eläintestien täydentäjinä ja/tai korvaajina. Tavoitteena on, että ko. menetelmät hyödyntäisivät laajoja käyttäjäkuntia sekä perus- että soveltavassa tutkimuksessa (esimerkiksi osana viranomaisdokumentaatiota). Sen vuoksi menetelmien tulee olla luotettavia ja toistettavia. Kun menetelmä on ensin osoitettu toimivaksi ja tiettyyn tarkoitukseen sopivaksi (tieteellinen vastaavuus), se optimoidaan ja validoidaan. FICAM:ssa kehitetyt rutiinimenetelmiksi tarkoitetut menetelmät  validoidaan noudattaen viranomaisten (OECD, ECVAM and ICCVAM) soluviljelymenetelmille antamia validointiohjeistoja. Menetelmävalidoinnilla osoitetaan, että menetelmä täyttää sille ennalta asetetut kriteerit ja että menetelmä toimii tarkoituksensa mukaisesti samalla tavalla riippumatta suorittajasta, toistokerrasta ja laboratoriosta.

FICAM tarjoaa myös halukkaille validointiasiantuntemusta ja voi ottaa validoitavakseen muiden kehittämiä menetelmiä.

EU:n referenssilaboratorio EURL ECVAM (European Union  Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing, Institute for Health and Consumer Protection, IHCP, Joint Research Centre, Ispra, Italy) edistää ja koordinoi vaihtoehtoisten menetelmien validointia. FICAM on EURL ECVAMin  hyväksymä validointilaboratorio, joka voi toimia sekä kansainvälisissä validointiprojekteissa että kansallisissa validoinneissa.  Kansainvälisen validoinnin jälkeen menetelmät voidaan hyväksyä virallisiin testiohjeistoihin (EU:n ja OECD:n ohjeistoihin) sen jälkeen kun ne ovat vielä läpäisseet EU:n ja vastaavasti OECD:n asiantuntijaelinten arvioinnin. Testien tämänhetkinen tilanne ja hyväksyntä ohjeistoihin löytyvät seuraavista osoitteista:

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, section 4.

EURL ECVAM Validation & Regulatory Acceptance

GLP:stä

Hyvä laboratoriokäytäntö eli GLP (Good Laboratory Practice) on laatujärjestelmä, jota noudatetaan ei-kliinisissä terveys- ja ympäristöturvallisuustutkimuksissa. GLP:n periaatteita tulee noudattaa tutkimuksissa, joiden tuloksia käytetään lääkkeiden, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden, elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineiden, kosmeettisten tuotteiden ja eläinlääkintätuotteiden rekisteröimisessä tai hyväksymisessä. GLP edesauttaa testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä eri maissa. GLP:n periaatteet on kirjoitettu OECD-ohjeistoihin, joita noudatetaan OECD-maissa. Monilla mailla kuten USA:lla ja Japanilla on samantyyppiset ohjeistot. FICAM toimii GLP:n mukaisesti kaikilta osin. Mikäli testiä ei tarvitse tehdä GLP:n mukaisesti eikä sitä auditoida, tutkimuksen suorittamisessa ja dokumentoinnissa noudatetaan FICAMissa silti aina GLP- periaatteita.