ISO 10993-5:2009 “Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi: In vitro solutoksisuustesti”

Periaate

Solutoksisuuden testaus on osa lääkinnällisten laitteiden biologista arviointiprosessia.  BJ NRU testimenetelmän tarkoitus  on arvioida lääkinnällisten laitteiden/materiaalien aiheuttamaa akuuttia solutoksisuutta ihmissoluviljelmässä.

Tarjoamme

  • Solutoksisuustestaus käyttäen ihmisen BJ fibroblasteja ja neutraalipunan sisäänänotto (NRU)-menetelmää noudattaen ISO 10993-5:2009 standardia.
  • Lääkinnällisten laitteiden uuttaminen sisältyy testauspalveluun
  • Sekä GLP että ei-GLP testauspalvelu saatavana

Käyttökohteet

  • Lääkinnällisten laitteiden (uutteiden) aiheuttaman solutoksisuuden määrittäminen.

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi