Koulutus ja kurssit

Tavoitteet

Tuula HeinonenKoulutus on tärkeä osa FICAMin toimintaa. Tavoitteena on välittää tutkijoille tietoa eläinkokeiden vaihtoehtoisista menetelmistä. EUn koe-eläinlainsäädännön (Directiivi 2010/63/EU) eettisinä periaatteina ovat 3R- periaatteet (Refinement=koe-eläinten olosuhteiden parantaminen, Reduction=käytön vähentäminen, Replacement=käytön korvaaminen).  FICAMin koulutustoiminta keskittyy erityisesti eläinkokeettomiin in vitro-vaihtoehtomenetelmiin, jotka perustuvat solu- ja kudosviljelmien käyttöön. FICAM on erikoistunut kehittämään ihmisen kudoksia mallintavia menetelmiä. Tämä aihe on keskeinen myös koulutustoiminnassa

Koulutustoiminnan keskeisimmät aiheet:

  • Solu- ja kudosviljelytekniikat
  • Ihmisen kudoksia simuloivat 3D-mallit
  • Elävien solujen kuvantaminen ja analysointi
  • Solubiologia
  • In vitro-toksikologia
  • Hallinnollinen (regulatory)-toksikologia
  • Vaihtoehtoiset menetelmät
  • Koe-eläinten käyttöön liittyvät eettiset kysymykset
  • GLP (Good Laboratory Practice)
  • Validointitutkimukset

Tieteellinen koulutus

Tieteellisten opinnäytetöiden aiheet liittyvät FICAMin tutkimukseen, jonka keskeisenä tavoitteena on in vitro -menetelmien kehittäminen korvaamaan tai täydentämään eläinkokeita.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat syventäviä opintoja suorittavia lääketieteen opiskelijoita tai muista opinto-ohjelmista tulevia, filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoonsa liittyvän kokeellisen osan FICAMissa.

Tohtorin tutkintoon tähtäävät tutkijat kuuluvat yleensä johonkin tohtorikouluun, esim. in vitro –toksikologian tohtorikouluun (FinPharmaNet, aiemmin ToxGS), tai heillä on rahoitus tutkimukseen jotakin muuta kautta.

Lisäksi tutkimusryhmässä on väitelleitä tutkijoita post-doc -koulutuksessa.

Erityiskurssit ja symposiumit

FICAM järjestää tutkijoille vaihtoehtomenetelmien jatkokoulutusta erillisinä kursseina ja seminaarien sekä symposiumien yhteydessä. Nämä kurssit sisältävät sekä teoreettista että käytännön opetusta solu- ja kudosviljelyssä ja ihmisen kudos/elin mallien kehittämisessä eri tutkimustarkoituksiin.  FICAMin tohtorikoulutettavat saavat tieteellistä koulutusta myös säännöllisesti toistuvien FICAMin tiimipalaverien ja koulutuspäivien yhteydessä. FICAM antaa lisäksi GLP-koulutusta sekä tutkijoille että laboratoriohenkilökunnalle.

FICAM järjestää solu- ja kudosviljelyihin sekä vaihtoehtoisiin menetelmiin liittyviä kursseja tutkijakoulujen ohjelmiin (FinPharmaNet).  FinPharmaNetin (tai ToxGS:n) ohjelmaan FICAM on järjestänyt joka vuosi toistuvan solu- ja kudosviljelykurssin.  Myös muiden tutkijakoulujen opiskelijat voivat osallistua FICAMin järjestämille kursseille.

FICAM järjesti vuonna 2009  Suomen toksikologiyhdistyksen (STY) juhlasymposiumin ”The 30-Year Anniversary Symposium of the Finnish Society of Toxicology”.  FICAM osallistuu  myös FINCOPAn (Finnish Consensus Platform for Alternatives) vuosittaisten seminaarien ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuonna 2011 (21.-23. syyskuuta) FICAM järjesti Tampereelle kansainvälisen symposiumin, ”28th Workshop of the Scandinavian Society for Cell Toxicology”, jossa oli osallistujia myös Skandinavian ulkopuolelta.

Ficam järjesti GLP-kurssin 12.-13. 12. 2011.

FICAM järjesti FINCOPAn 10-vuotisjuhlasymposiumin “Implementation of the Directive 2010/63/EU in Finland and the role of alternative methods in biomedical research” 20.9.2013 Tampereella.

FICAM oli myös järjestäjänä  ecopan (European Consensus Platform for Alternatives) ja SSCT:n (Scandinavian Society for Cell Toxicology) symposiumissa Helsingissä  14-16.6. 2017.