Sisäilman toksisuuden tutkiminen ihmissoluila

FICAM on yhteistyössä SEA Oy:n kanssa kehittänyt testin sisäilman haitallisuuden tutkimiseksi. SEA Oy:n E-keräimellä (www.sisailmatutkimuspalvelut.fi) kerättyjen huurrevesinäytteiden toksisuus tutkitaan ihmisen puolustusjärjestelmän makrofagisoluissa. Makrofagisolut altistetaan ilmanäytteelle, jonka jälkeen ilmanäytteen vaikutus niiden elävyyteen mitataan WST-1 –testillä. WST-1 -testi mittaa solujen energia-aineenvaihdunnan tasoa ja on suoraan verrannollinen elävien solujen määrään.

KÄYTTÖ:

Testi mittaa sisäilman kokonaishaitallisuutta. Sisäilman haitallisuus ihmissoluihin voidaan mitata vaikkei sisäilman haitallisia komponentteja tiedetä.

Sisäilmaesite [PDF]

Video menetelmästä (YouTube)

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi