Testimenetelmien kehittäminen

FICAMin tavoitteena on kehittää eläinkokeita korvaavia ja/tai niitä täydentäviä 2D- ja 3D-kudosmalleja erilaisten yhdisteiden kuten lääkeaineiden, teollisuuskemikaalien, säilöntäaineiden ja  kosmeettisten aineiden  tehon ja turvallisuuden testaamiseen sekä biolääketieteelliseen perustutkimukseen. Kehitetyt tutkimusmallit pohjautuvat ihmisen kantasolujen (aikuisen kantasolut tai IPS-solut) sekä niistä erilaistettujen solujen ja primaarisolujen käyttöön. Mallit muodostetaan kasvattamalla yhteisvilmänä kudoksen eri sotyyppejä sopivassa väliaineessa (matrixissa). Johtavana strategiana on löytää tutkimusmallit aineenvaihduntareittien (AOP, adverse outcome pathway) herkkiin vaikutuskohtiin lähtien molekyyli- ja solutason vaikutuksista kudosvaikutuksiin ja elinvaikutuksiin.

FICAMin mallit ja testit soveltuvat

  • lääkeaineiden tehon ja turvallisuuden testaamiseen
  • teollisten kemikaalien, kosmetiikan lisäaineiden, maatalouskemikaalinen, ravinnon lisäaineiden ja biosidien turvallisuustestaukseen
  • perustutkimukseen ja mekanistiseen tutkimukseen

Menetelmän kehitysprosessi on kolmivaiheinen. Ensin kehitetään tutkimustasoinen menetelmä, jossa menetelmän toimivuus on osoitettu tyypillisillä malliyhdisteillä. Tämän jälkeen menetelmä optimoidaan, minkä jälkeen menetelmästä tulee standardi menetelmä ja siitä kirjoitetaan toimintaohje eli SOP (Standard Operating Procedure). Viimeisessä vaiheessa menetelmä validoidaan GLP-olosuhteissa OECD:n ja muiden kansainvälisten standardien mukaisesti.