Tutkimuspalvelut

FICAMin henkilökunnalla on yli 20 vuoden kokemus in vitro -menetelmistä. FICAM tekee laadukasta tutkimusta ja testausta ja toimii GLP-säännösten mukaisesti.

Testimenetelmien kehittäminen

FICAM tarjoaa räätälöityä tutkimusta asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi, FICAM kehittää uusia testimenetelmiä asiakkaalle tai jatkokehittää asiakkaan omia testimenetelmiä stardardimenetelmiksi.

Testimenetelmien validointi

FICAM tarjoaa konsultointia ja testimenetelmien validointipalvelua. FICAM esimerkisi validoi asiakkaan kehittämiä testimenetelmiä. Validointi suoritetaan OECD:n ohjedokumentin OECD GD 34 mukaan.

Räätälöidyt verisuonitestit

Useisiin fysiologisiin ja patologiin prosesseihin liittyy rakenteenteellisia ja toiminnallisia muutoksia verisuonissa. Epämuodostuneet verisuonet liittyvätkin monin tunnettuihin sairauksiin.

Tarjoamme verisuonimallin räätälöintiä asiakkaiden erikoistarpeisiin.

Mahdollisia sovelluksia:

  • toisen solutyypin lisääminen verisuonimalliin esim. solu-soluyhteistoiminnan ja solukompponenttien vaikutusten tutkimiseksi
  • metaboloivan komponentin (esim maksasolujen) sisällyttäminen verisuonimalliin
  • versisuoniriippuvaisten sairauksien tutkiminen verisuonimallissa (esim. raskausmyrkytys pre-eklampsia  1 Virtanen A et al. 2016)
  • standardiverisuonimallin muuttaminen tautimalliksi korvaamalla solut tautispesifisillä soluilla  (esim transfektoiduilla soluilla)

1 Virtanen A , Toimela T, Tihtonen K, Sarkanen JR, Huttala O, Heinonen T, Uotila J (2016): Strong inhibitory effect of pre-eclampsia serum on angiogenesis detected in vitro by human cell-based angiogenesis tests. Pregnancy Hypertens 6(4):367-373.

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi