Verisuonitesti

Periaate

Verisuonitesti (vaskulogeneesi/angiogeneesitesti) suoritetaan käyttäen FICAMin kehittämää ja validoimaa ihmisen verisuonisolumallia. Solumalli jäljittelee normaalin ihmisen verisuoniston kehittymistä. Malli muodostuu yhteisviljelmästä, jossa endoteelisolut (jotka on eristetty napanuoran endoteelistä) yhdistetään rasvakudoksen mesenkymaalisiin kantasoluihin (eristetty rasvakudoksesta). Yhdessä ne muodostavat putkimaisia rakenteita, jotka yhdistyvät verisuoniverkoksi. Testimenetelmässä tutkitaan kemikaalien vaikutusta putkistojen muodostumiskykyyn. Kemikaalit voivat olla inhibitorisia (esim. Asetyylisalisyylihappo, talidomidi, kasvutekijä-vasta-aineet, syöpälääkkeet) tai stimuloivia (käytetään modifioitua laitetta, esim. tiettyjä kasvutekijöitä). Useita testikemikaalipitoisuuksia voidaan käyttää samanaikaisesti. Testi reagoi erilaisiin vaskulogenesiin ja angiogeneesi-inhibiittoreihin ja sen on osoitettu havaitsevan teratogeenisiä aineita.

Käyttö:

Kemikaalien (lääkkeiden, kosmetiikan, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden jne.) sekä niiden seosten sikiöhaittavaikutusten (teratogeenisuuden) arviointi.
Lääkekehitys (esim. syöpälääkkeet).
Biolääketieteellinen tutkimus.

Yleisen solutoksisuuden arviointi sisältyy aina menetelmään
Sekä GLP että ei-GLP testauspalvelu saatavilla

Esite Verisuonitesti [engl]

Ota yhteyttä: ficaminfo@lists.tuni.fi