Translocalis-tietokanta

“Mutta sunnuntai- ja pyhäpäivinä hän [Eero] joko tutkiskeli sanomalehteänsä tai kirjoitteli itse kuulumisia ja yhteiskunnallisia asioja pitäjästä, lähetettäväksi samaan lehteen – – – Ja tämänkaltaisista harrastelemisista laajeni hänen katselmansa elosta ja maailmasta. Synnyinmaa ei ollut hänelle enää epämääräinen osa epämääräisessä maailmassa, ilman mitään tietoa missä ja minkälainen. Vaan tiesipä hän missä löytyy se maa, se kallis maailman-kulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja taistelee ja jonka povessa lepäsivät isiemme luut. Hän tiesi sen rajat, sen meret, sen salaisesti hymyävät järvet ja nuo risuaitoina juoksevat harjanteet. Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset äidinkasvot olivat ainiaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen. Ja tästä kaikesta syntyi hänen tahtoonsa halua ja pyrkimystä kohden maamme onnea ja parasta”.

Sitaatti on Aleksis Kiven vuonna 1870 ilmestyneen Seitsemän veljestä -romaanin lopusta. Siinä kerrotaan, kuinka veljeksistä opillisesti kyvykkäimmästä ja muita veljeksiä lukemaan opettaneesta Eerosta tulee suomalaisen yhteiskunnan ja kansakunnan jäsen. Tämä tapahtui, kun Eero alkoi lukea lehdistössä ilmestyneitä paikallislukijakirjeitä ja myöskin itse kirjoittaa niitä. Se avasi hänelle ”Kotomaamme koko kuvan”.

Translocalis-tietokanta on Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) digitaalinen historiaprojekti, joka kerää talteen tätä 1800-luvun lehdistön lukijakirjekulttuuria. Hankkeen tarkoituksena on luoda digitaalinen tietokanta 1800-luvun suomenkielisistä lehdissä julkaistuista lukijakirjeistä, joista välittyy paikallinen kokemus. Tämänkaltaisia kirjeitä on 1800-luvulla kirjoitettu paikallisyhteisöistä ympäri Suomea, mutta myös maakuntien ja maan eri osien nimissä sekä myös ulkomailta. Kirjeitä kerätään Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen https://digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun avulla.

Tietokantaan kerätään erikseen jokainen paikallislukijakirje, jolloin niitä voidaan tarkastella sekä laadullisesti että määrällisesti. Tarkoituksena on myös yhdistää vanha 1900-luvun vaihteessa käsin kerätty artikkelihakemisto uuteen tietokantaan siten, että vanha tieto palvelee uutta. Tällä hetkellä tietokannassa on yli 27 000 paikalliskirjettä vuosilta 1850 – 1875.

Huhtikuussa 2021 Translocalis-tietokantaa aletaan kehittää yhtenä Alfred Kordelinin säätiön Suurista kulttuurihankkeista. Kaksivuotisen projektin aikana tietokantaa laajennetaan, se julkaistaan verkossa ja sen avulla tehdään paikalliskirjeilmiötä koskeva tutkimus.

Lue lisää:

Translocalis-tietokannasta Alfred Kordelinin säätiön Suuri kulttuurihanke:

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/varhaiset-lukijakirjeet-kertovat-kansalaisyhteiskunnan-kokemuksia

Translocalis-tietokannasta Ennen ja nyt – Historian tietosanomista:

Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta

Translocalis-tietokannasta englanniksi:

https://www.academia.edu/38489760/Heikki_Kokko_DHN_2019_final_abstract.pdf

Vanhan artikkelihakemiston historiasta:

https://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta/2017/07/13/digitaalisten-aineistojen-artikkelihakemiston-historiasta/

 

Twitter: @Translocalis

 

 

 

Projektin johtaja

Heikki Kokko

Heikki Kokko

  • tutkijatohtori
  • Hex
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358503186127
  • heikki.kokko@tuni.fi
Lisätietoja