Teaching

Spring 2020

Lecture course: Eletty hyvinvointivaltio: yksilö ja palvelujärjestelmä ennen ja nyt

This course is only in Finnish. For more information, see here.

 

Spring 2018


HISA2 Uusi sotahistoria: toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa Suomessa 5 op, 5.3.-26.4.2018.

This course is only in Finnish. More information in the teaching schedule of the Faculty of Social Sciences.

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana ns. uusi sotahistoria on tuonut lukuisan joukon tuoreita näkökulmia Suomen historiaan toisessa maailmansodassa. Uutta tutkimusta on kirjoitettu ja kirjoitetaan parhaillaan runsaasti, ja sotaan liittyvät aiheet ovat nykyisin keskipisteessä monissa muissakin kuin vain puhtaasti sotahistoriallisissa keskusteluissa: sosiaali- ja kulttuurihistoriassa, sukupuolihistoriassa, nationalismi-, trauma- ja mediatutkimuksessa, psykohistoriassa, ylipäätään keskusteluissa suomalaisista identiteeteistä ja muistikulttuureista. Näihin teemoihin liittyen kurssilla käydään läpi uuden sotahistorian tutkimustuloksia. Kuinka ne muuttavat kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta sodassa ja sodan jälkeen? Millaisia olivat eri ihmisryhmien kokemushistoriat vuosista 1939–1945? Mitä uusia lähestymistapoja ja aineistoja tutkimuksessa on sovellettu? Mikä Suomen sotahistoriassa on erityisesti ”suomalaista” ja mikä puolestaan ylirajaista ja kansainvälistä?

Ohjelmarunko:

Ma 5.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki: Johdatus uuteen sotahistoriaan. Virikkeet, aiheet ja kansainväliset kytkökset

To 8.3.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Ville Kivimäki: Sodan kokemusrakenteet. Suomalainen yhteiskunta sodassa 1939–1945

Ma 12.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Tuomas Tepora (Helsingin yliopisto): Talvisodan henki. Kansakunnan ja yksilöiden tunnehistoriaa 1939–1940

To 15.3.2018 klo 10–12, HUOM! Päätalo A 4, Jussi Jalonen (Tampereen yliopisto): Summan suurtaistelu. Rintaman kokemushistoriaa 1939–1940

Ma 19.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki: Suur-Suomi. Suomalaiset Itä-Karjalan miehittäjinä 1941–1944

To 22.3.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Ilari Taskinen (Tampereen yliopisto): Sota-ajan kirjeet. Ihmissuhteet ja yhteydenpidon merkitykset

Ma 26.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Kirsi-Maria Hytönen (Jyväskylän yliopisto): Kotirintaman kokemushistoriaa. Naisten työn, arjen ja väsymyksen muistot

To 5.4.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Ville Kivimäki: Sodan traumat. Psyykkiset häiriöt sodassa ja traumaattiset muistot sodan jälkeen

Ma 9.4.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Antti Malinen (Jyväskylän yliopisto): Jälleenrakentajien lapset. Perheiden ja lasten historiaa sodan jälkeen

To 12.4.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Anssi Männistö (Tampereen yliopisto): Propagandaa, etnografiaa ja sodan mielenmaisemaa. Valokuvat ja valokuvaajat sodassa

Ma 23.4.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki: Uusi Suomi. Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika

To 26.4.2018 klo 10–12, HUOM! Pinni A1081, Ville Kivimäki: Kansallinen omakuva. Sodan muistikulttuurin piirteitä Suomessa