Empatian kehitys varhaislapsuudessa: TSEMP-tutkimus

 

 

For information in English, click here

 

Tampereen yliopiston TSEMP-tutkimuksessa (Tampere Study on Empathy Development) tutkitaan empatian kehittymistä ensimmäisten vuosien aikana. Osana hanketta toteutettiin pitkittäistutkimus vuosina 2019-2022. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin keväällä 2019 ja siihen ilmoittautui kaikkiaan 134 perhettä. Tutkimuksen seurantavaihe toteutettiin vuonna 2020, kun lapset olivat alle 2 vuoden ikäisiä. Tutkimuksen kolmas vaihe toteutettiin kyselytutkimuksena keväällä 2022 lasten ollessa 3-4 vuoden ikäisiä. Kiitos kaikille osallistujille!

TSEMP-tutkimuksessa selvitetään empatian kehittymistä ensimmäisten elinvuosien aikana ja erityisesti sitä, onko empatia yhteydessä siihen, kuinka lapsi havaitsee tunteita toisten kasvoilta. Empatia tarkoittaa taipumusta samaistua toisen ihmisen tunteisiin ja se on tärkeä edellytys myötätunnon ja prososiaalisuuden, eli toisia ihmisiä auttavan käyttäytymisen kehitykselle.

Lue lisää tutkimuksesta Tampereen yliopiston nettisivuilta

Kuuntele Radio Moreenin juttu lasten empatiatutkimuksesta

Mitä tiedetään? Tutkimuksissa on osoitettu, että vauvat kykenevät osoittamaan empatiaa toisia ihmisiä kohtaan jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Vauvojen ja taaperoiden empatiaa tutkitaan tyypillisesti ns. kipusimulaation avulla, jossa aikuinen (tutkija tai lapsen vanhempi) esittää satuttavansa itseään, minkä seurauksena hän vaikeroi ja esittää hetken itkevänsä, minkä aikana vauvan kasvoja ja kehoa kuvataan videolle.

Mitä tutkitaan? Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää empatian kehitystä ensimmäisten elinvuosien aikana ja kehityksen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Toisten ihmisten kasvonilmeiden, erityisesti pelon, tunnistamisherkkyys ennustaa suurempaa empaattisuutta ja prososiaalisuutta toisia kohtaan aikuisilla. Meitä kiinnostaa erityisesti, pystytäänkö vastaava yhteys havaitsemaan jo kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Miten tutkitaan? TSEMP-tutkimuksen pitkittäistutkimukseen sisältyi kaksi n. 30 minuutin pituista käyntiä Tampereen yliopiston Human Information Processing -laboratorioon 7 kuukauden ja alle 2 vuoden iässä sekä tutkimuskäyntien jälkeen verkossa täytettävät kyselylomakkeet. Tutkimuskäyntien aikana lapsi osallistui silmänliikemittaukseen sekä lyhyeen leikkituokioon tutkijan kanssa. Silmänliikemittauksessa mitattiin lapsen katsetta samalla, kun hänelle näytettiin ruudulla erilaisia tunteita esittäviä kasvokuvia. Lisäksi 7 kuukauden tutkimuskäynnillä vauvalta mitattiin sydämensykettä, kun hän katsoi lyhyen videon itkevästä vauvasta. Leikkituokion tarkoituksena on tutkia lapsen empaattisia reaktioita tutkijan näyttelemään kipuun. Leikin aikana tutkija esitti satuttavansa vahingossa itseään, minkä seurauksena hän vaikeroi minuutin ajan. Lapsen kasvoja ja kehoa kuvattiin tilanteen aikana videolle empaattisten reaktioiden analysointia varten. Tutkimuksen seurantavaiheessa alle 2 vuoden iässä lapsi osallistui lisäksi lyhyeen tehtäväsarjaan, jonka avulla tutkitaan lasten reaktioita tilanteissa, joissa tutkijalla on arkipäiväisiä ongelmia. Tehtävien avulla tutkimme, kuinka lasten taipumus auttaa toisia ja kyky hallita omia impulssejaan ilmenee vuorovaikutustilanteissa. Kun lapsi oli 3-4 vuoden ikäinen keväällä 2022, vanhemmat saivat uuden kyselylomakkeen täytettäväksi. Kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin vanhemman kokemuksia lapsen temperamentista, empatiasta sekä mahdollisista käytöksen ja tunne-elämän ongelmista.

Tulevina vuosina tutkimushanketta on tarkoitus laajentaa uusien tutkimusten avulla niin, että ymmärrämme entistä paremmin sosiaalisen tiedonkäsittelyn ja empatian välisiä suhteita varhaisen kehityksen aikana. Pyrimme myös ymmärtämään paremmin näiden kykyjen taustalla vaikuttavia biologisia ja ympäristötekijöitä. Näihin tutkimuksiin osallistuu uusi joukko vauvoja Tampereelta ja lähialueilta.

 

TUTKIMUSRYHMÄ:
Mikko Peltola, PsT, akatemiatutkija
Jukka Leppänen, PsT, apulaisprofessori (Turun yliopisto)
Maayan Davidov, PhD, professori (Hebrew University Jerusalem, Israel)

 

LISÄTIETOJA:
Mikko Peltola
mikko.peltola@tuni.fi

050 318 6120

Kuvia tutkimuksesta

Kuvat: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston Human Information Processing -laboratoriossa
Lasten empatiaa tutkitaan “kipusimulaation” avulla
Kasvojen havaitsemista tutkitaan silmänliikerekisteröinnin avulla

 

Tutkimuksen tietosuojailmoitus