CFP: Kertomuksen tutkimuksen päivä: kertomusten yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnan kerronnallisuus, 19.11.2021

Monitieteisen kertomuksentutkimuksen tutkimuskeskus Narrare järjestää 19.11.2021 kertomuksen tutkimuksen päivän. Tutkimuspäivän tarkoituksena on tavata muita kertomuksen tutkijoita ja vaihtaa kokemuksia ja ideoita kertomusten tutkimuksesta.  

 

Teemana tänä vuonna on kertomusten yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnan kerronnallisuus. Teemasta oman tutkimuksensa kannalta puhuvat kolme pääpuhujaa: 

Katri Komulainen on psykologian professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän esittelee tutkimustaan otsikolla ”Pienet kertomukset seurantatutkimuksessa”. 

Markku Lehtimäki on yleisen kirjallisuustieteen professori Turun yliopistossa, ja hänen puheensa otsikko on ”Opettavaisia kertomuksia: Ympäristöretoriikka nykyromaanissa”. 

Kai Mikkonen on yleisen kirjallisuustieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän puhuu aiheesta ”Kirjallisuus ja terrorismi: empatian keinot, sympatian rajat”. 

 

Kutsumme kaikkia kertomuksen tutkijoita esittelemään oman tutkimuksensa suhdetta kertomusten yhteiskunnallisuuteen tai yhteiskunnan kerronnallisuuteen. Tarkoituksena on lyhyiden (n. 15 min.) esitysten ja niiden pohjalta käydyn keskustelun avulla kartoittaa ja ideoida tutkimusta kertomusten ja yhteiskunnan välisistä kytköksistä.  

Pyydämme lähettämään noin 200 sanan mittaisen esitelmäehdotuksen 1.10.2021 mennessäNarraren koordinaattori Anna Kuutsalle (anna.kuutsa@tuni.fi). Esitelmäehdotuksesta tulee käydä ilmi esittäjän oppiala, affiliaatio ja tehtävä. Ehdotuksen tulee sisältää otsikko ja kuvaus siitä, miten esitelmässä tarkastellaan tutkimuspäivän teemaa.