Narrare-tutkimuskeskuksen työpaja Hyvinvointi ja kertomukset 2.11. klo 12-16

Ohjelma  

12.15-12.20 Professori Mari Hatavara: Avaussanat

12.20-13.00 Tutkimusjohtaja Matti Hyvärinen: Kerronta, toiminta ja hyvinvointi

13.00-13.45 Professori Piia Jallinoja: Parantava ruoka – kertomuksia ruoasta ja ruokavaliosta

13.45-14.15 Tauko

14.15-15.00 Yliopistonlehtori Kirsi Lumme-Sandt: Tervaskannot 90+, haastattelu vai elämäntarina?

15.00-15.45 Yhteinen keskustelu

 

Miten hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta kerrotaan? Miten kertomukset vaarantavat tai turvaavat hyvinvointia koronan kaltaisten epidemioiden aikaan? Minkälaisia tarinoita hyvinvoinnista kulttuurissamme liikkuu, ja miten yksilöt kerronnallisesti jäsentävät omaa vointiaan? Voivatko kertomukset lisätä hyvinvointia tai olla sille haitallisia?

Monitieteinen kertomuksentutkimuksenkeskus Narrare järjestää työpajan, jossa keskitytään hyvinvoinnin ja kertomusten välisiin suhteisiin. Tarkoitus on eri tieteenalojen kesken kartoittaa ja lähteä ratkomaan hyvinvoinnin kertomiseen liittyviä monia kysymyksiä, pohtia tieteenalojen eri lähestymistapoja ja testata erilaisia tutkimusmenetelmiä aineistoihin. Selvitämme, mitä lähestymistapoja ja analysointimenetelmiä monitieteiden kertomuksentutkimus voi tarjota hyvinvoinnin kertomusten tutkimiseen. Perustava kysymys on, ovatko kertomukset vain kuvauksia hyvinvoinnista vai ovatko ne itsessään osa hyvinvointia.

Työpaja koostuu kolmesta asiantuntijaluennosta sekä ennakkoon osallistujille jaetun aineiston analysoimisesta työpajoissa. Luennoilla esitellään eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten lähtökohtia ja menetelmiä tutkia kertomuksia hyvinvoinnista. Luennoitsijoina toimivat ja työpajaan osallistuvat sosiologi ja kertomuksentutkija Matti Hyvärinen, terveyssosiologi Piia Jallinoja ja vanhuustutkija Kirsi Lumme-Sandt. Tapahtumaa ja työpajoja vetää Narraren johtaja Mari Hatavara. Aineistona on osia Tervaskannot 90+ -hankkeen haastatteluista sekä Parantava ruoka -kyselyn vastauksista.

Tapahtuma järjestetään kokonaan etänä Zoomin kautta. Osallistuminen on kaikille avoin ja ilmoittautuminen tapahtuu tämän lomakkeen kautta keskiviikkoon 28.10. mennessä.

Osallistumislinkki Zoomiin sekä pääsy ennakkomateriaaliin toimitetaan osallistujille sähköpostitse ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.

Tilaisuus on keskusteleva, ja kaikkien osallistujien toivotaan tutustuvan etukäteismateriaaliin ja valmistautuvan keskustelemaan siitä pienissä ryhmissä ja yhteisesti.