Fysiatria

Dosentit:

Markku Kankaanpää (markku.kankaanpaa@pshp.fi)

Kliininen opettaja:

Tarja Virkkunen, fysiatria (tarja.virkkunen@tuni.fi)

 

NURSE RCT tutkimus

 

Tavoitteena on tutkia randomoidussa kontrolloidussa asetelmassa lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan vaikuttavuutta fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn kahden vuoden seurannassa huomioiden laajaalaisesti bio-psykososiaaliset tekijät. Tutkimuksessa selvitetään objektiivisesti mitattujen fyysisten parametrien yhteyttä tutkittavien selkäkipuun, työ- ja toimintakykyyn sekä interventioiden vaikutusta edellä mainittuihin. Tutkimusyhteistyössä ovat mukana UKK instituutti, Tampereen yliopistollinen sairaala (fysiatrian yksikkö), Tampereen yliopisto. (dosentti Markku Kankaanpää, dosentti Jaana Suni, LL Tarja Virkkunen, THM Tiina Kaistila)

 

Neuro Tracking

 

Tavoitteena on tutkia kinemaattisia ja lihassähkötoiminnan (EMG) mittaamiseen käytettävien lineaaristen ja epälineaaristen menetelmien validiteettia Parkinsonin taudin diagnostiikassa ja hoidon pitkäaikaisseuranassa. Kotimainen yhteistyöverkosto: Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopistollinen sairaala. Ulkomaisena yhteistyökumppanina Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard University, Boston, USA. (dosentti Markku Kankaanpää)

 

Investigation on neural adaptive / protective mechanisms in the thoracolumbar region

 

Tavoitteena on tutkia thoracolumbaalialueen neuraalisia mekanismeja MRI kuvantamista hyväksikäyttäen. Tutkimuksessa määritetään hermorakenteiden liikettä ja venyvyyttä thoracolumbaalirangassa SLR testin aikana, eli kyseessä on SLR testin validointitutkimus terveillä ja isakias / stenoosioireisilla potilailla. Tutkimusyhteistyö Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala / Tampereen yliopisto (dosentti Markku Kankaanpää).