Ortopediset

NITEP-tutkimukset

NITEP-tutkimusryhmä (Nordic Innovative Trial to Evaluate osteoPorotic fractures) on tutkinut vuodesta 2009 yläraajanmurtumien hoitoa ja yleisyyttä. Se on saanut Suomen Akatemian hankerahoituksen kahteen kertaan (Minna Laitinen 2013 ja Ville Mattila 2018). Tähän Tampere-vetoiseen tutkimuskollaboraatioon kuuluu keskuksia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta. Tällä hetkellä kliinisiä satunnaistettuja tutkimuksia on meneillään olkaluun yläosan murtumasta ja rannemurtumasta. NITEPin nettisivut löytyvät osoitteesta www.nitep.eu. (professori Ville Mattila ja LT Antti Launonen)

Tieteellisen tutkimusnäytön siirtyminen käytäntöön

Tämän kansainvälisen yhteistyöprojektin tarkoituksena on selvittää muutoksia tavallisten tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ja vaivojen leikkaushoidossa. Olemme kiinnostuneita siitä miten uudet korkeatasoiset satunnaistetut hoitotutkimukset muuttavat ortopedien hoitokäytäntöjä. Ruotsista mukana on Karoliininen instituutti ja Socialstyrelsen. (professori Ville Mattila)

Elämänlaatu selän jäykistysleikkauksen jälkeen

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut luoda leikattujen selkäpotilaiden rekisteri ja selvittää toimintakykyä ja elämänlaatua lannerangan jäykistysleikkauksen jälkeen. Kotimaisia yhteistyökumppaneita tässä tutkimuksessa ovat Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen keskussairaala. (dosentti Marko Neva)

Patellaluksaatiotutkimus

Tämän tutkimuskokonaisuuden tavoite on selvittää primäärin traumaattisen patellaluksaation optimaalista hoitoa ja toisaalta kartoittaa liitännäisrustovaurioiden ilmaantuvuutta ja niiden vaikutusta ennusteeseen. (LL Essi Salonen)

Monivammatutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitetään teholla hoidettujen monivammapotilaiden ennustetta, elämänlaatua ja työhönpaluuta. Tutkimus käyttää osaksi trauma-DGU- rekisteriä. (LL Antti Riuttanen)

Nilkkamurtuma-RCT

Tämä Oulun yliopistosairaalan johtama kliininen satunnaistettu hoitotutkimus vertaa erilaisia kuormitusprotokollia stabiileiksi todettujen nilkkamurtumien hoidossa. (dos Heidi Haapasalo)

Lisfranc-RCT

Tämä keskijalkaterän murtuman (Lisfranc-vamman) hoitoa selvittävä kansallinen monikeskustutkimus vertaa operatiivista ja konservatiivista hoitoa CT:llä varmennetussa Lisfranc-vammassa. (dos Heidi Haapasalo).

Olkaluun varren murtuman RCT

Satunnaistettu, etenevä tutkimus jossa verrataan a) ei-leikkauksellista ja b) leikkaushoitoa (levytys) aikuisten olkaluun varren murtumissa. Kyseessä on HYKS:n ja TAYS:n yhteisprojekti jota johdetaan HYKS:sta käsin. (LL Bakir Sumrein).

Olkanivelen traumaattisen epävakauden operatiivinen hoito-RCT

Satunnaistettu, etenevä tutkimus jossa verrataan kahta eri leikkausmenetelmää nuorilla miehillä, joilla on olkanivelen sijoiltaanmenon jälkeinen oireileva olkanivelen epävakaus. Kyseessä on kansallinen monikeskustutkimus jota johdetaan Tyks:sta käsin, Tays:n lisäksi muut keskukset ovat HYKS, OYS, KYS, K-SKS, sekä Satakunnan ks. (LL Bakir Sumrein).

Jalkaterän osteotomiatutkimus

Tässä tutkimuskokonaisuudessa verrataan uuden tyyppisen biohajoavan ruuvin ja titaanisen ruuvin kykyä kiinnittää osteotomia jalkateräluuleikkauksissa sekä selvitetään biohajoavan pinnin luotettavuus Chevron osteotomiassa. Lisäksi tässä tutkitaan nilkkaleikkauksessa käytettävien metalliruuvien ja levyjen poistomääriä. (LL Nikke Partio ja dos Heikki Mäenpää)

 

Kudosregeneraatiotutkimus

Professori Tero Järvien tutkimusryhmä tekee translationaalista tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää systeemisesti verenkiertoon vaikuttavia lääkeaineita, jotka kuitenkin ovat kohdekudos-spesifejä vammautuneen kudoksen suhteen. Menetelmän avulla toivotaan tulevaisuudessa voitavan kehittää kudos-/vamma-spesifejä lääkeaineita. Tällaisia voisivat olla esim. kudosregeneraation kiihdyttämiseksi suoraan vammautuneeseen kudokseen viedyt kasvutekijät, kantasolut tai geeniterapian kuljetukseen käytetyt virukset.

Laboratory of Regenerative Medicine / Kudosregeneraatio-laboratorio

Laboratory of Regenerative Medicine / Kudosregeneraatio-laboratorio