Plastiikkakirurgia

Plastiikkakirurgia

 

Dosentit:

Minna Kääriäinen (minna.kaariainen@pshp.fi)

 

Ihosyövät Pirkanmaalla 2006-2016

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ihosyöpien (melanooma, basaliooma ja squamosellulaarikarsinooma) määrää Pirkanmaalla yhteistyössä ihotautiklinikan kanssa. Tutkimuksessa kartoitetaan melanooma riskitekijöitä eri ikä- ja sukupuoliryhmissä sekä tutkitaan melanooman histologisten alatyyppien ominaisuuksia. Melanoomatutkimuksen yhtenä osa-alueena on myös melanooman levinneisyyden analysointi ja kuolemaan johtaneiden melanoomien tarkempi määrittely.

 

Kasvutekijät ja rasvasiirre kroonisen haavan hoidossa

 

Tutkimuksessa verrataan potilaan verestä tai rasvasta eristettyjen kasvutekijöiden vaikutusta kroonisen haavan paranemisessa. Tutkimuksessa kliinisen työn lisäksi painopisteenä on mesenkymaalisten kantasolujen sekä mononukleaarisen solufraktion eristäminen ja tutkiminen. Tämän osalta tutkimusta tehdään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös haavapotilaiden elämänlaatua. Yhtenä tutkimuksen osa-alueena on myös tutkia infrapunakameran käyttöä haavan paranemisen seurannassa.

 

Rintarekonstruktiot Pirkanmaalla 2008-2017

 

Tutkimuksessa kartoitetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan plastiikkakirurgian klinikassa vuosina 2008- 2017 tehtyjen rintarekonstruktioiden määrää ja niihin liittyviä komplikaatioita. Tarkemman selvityksen kohteena on BMI:n, tupakoinnin ja potilaan iän vaikutus rekonstruktioihin liittyviin komplikaatioihin. Lisäksi selvitetään rekonstruktioissa käytettyjen rasvasiirteiden ja niiden sisältämien kantasolujen mahdollista yhteyttä rintasyövän uusiutumiseen.

Mikrovaskulaariset pään ja kaulan alueen rekonstruktiot: 10 vuoden kokemukset Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Head and neck center)

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on käydä läpi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehdyt mikrovaskulaariset pään ja kaulan alueen rekonstruktiot. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko löytää tekijöitä jotka ennustavat mikrokielekkeen menetystä, ja voidaanko näihin tekijöihin vaikuttaa. Selvitämme myös, löytyykö potilaslähtöisiä tekijöitä joiden optimoinnilla preoperatiiviseti voidaan myönteisesti vaikuttaa mikrokielekkeen menestymiseen. LT Marika Kuuskeri