Trainings

We organise data management trainings for researchers, teachers, students and all staff members at Tampere higher education community. We are focused on basic level trainings covering topics such as describing your data, data protection, data storage services and opening your data. Content of trainings and workshops can be tailored to your needs. Don't hesitate to contact us!

Registration not needed but recommended. You can send us questions beforehand. Registration link will be available soon.

Open science in Academy of Finland’s funding

Do you need tips for creating your publication plan or describing the key data management issues in your Academy of Finland’s funding application? Please join our Open Science workshop in

 • September 3rd 10-11 am
 • September 4th 10-11 am

Please register. You can also send your publication plan for comments to oa@tuni.fi.

REDCap-training

 • September 2020
 • Organised by ICT services and PSHP

Basics of research data management and data protection

Where do I store my data during the research? How about, if I want to open my data to be used by other researchers? What should I take into account when describing and documenting my data? How do I take care of data protection and data security issues? In these workshop sessions, you will learn the basics of research data management and data protection.

Because of diversity and variety of needs of workshop participants, we try to keep sessions interactive. So, active participation (sharing your experiences and ideas, asking questions etc.) is recommended.

 •  6.10 klo 9-10.30
 • 9.10 klo 9-10.30 (in English)

Writing a research privacy notice

 • 19.10 klo 9-10.30 (in Finnish
 • 23.10 klo 9-10.30 (in English)

Data management for thesis supervisors

Where do I store my data during the research? How about, if I want to open my data to be used by other researchers? What should I take into account when describing and documenting my data? How do I take care of data data security issues? In this workshop, you will learn the basics of research data management. This session is targeted at thesis supervisors, but everybody is welcome.

 • 26.10 klo 9-10.30 (in Finnish)
 • 29.10 klo 9-10.30 (in English)

Data protection notice in master’s and bachelor’s theses

 • 27.10 klo 9-10.30 (in Finnish)
 • 30.10 klo 9-10.30 (in English)

Tutkimusdata ja etiikka opinnäytetöiden ohjaajille

 • 10.11

Aineistonhallinta TKI-projekteissa (In Finnish)

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Muistinko huomioida tietosuojan? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta kirjaston asiantuntijoilta ja saat apua tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä yliopiston tietosuojatiimiltä. Tilaisuus on suunniteltu ammattikorkeakoulun henkilöstölle, mutta muutkin ovat tervetulleita.

 • 12.11 klo 9-10.30

Lisenssiseminaari (in Finnish)

 • Marraskuun loppupuolella järjestettävän seminaarin ohjelma ja tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Tietoturvaa ja tietosuojaa

 • 8.12 klo 9-10.30

Tutkimusaineistojen anonymisointi (in Finnish)

Aineiston anonymisointi tutkimuksen päätyttyä jää usein liian vähälle huomiolle. Siihen ei tunnu löytyvän aikaa, eikä osaamista. Tieteen avoimuuden edellyttämä aineistojen avaaminen voikin olla tuskastuttava haaste tutkijalle, jonka aineisto sisältää tietoja ihmisistä.

Koulutus keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät aluksi anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat ja termit.

Koulutuksessa käsitellään sekä määrällisen että laadullisen aineiston anonymisointia. Aineistoesimerkit annetaan tilaisuudessa. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi: https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html

 • Kouluttajat: Annika Sallinen (tietopalveluasiantuntija, Tietoarkisto) & Arja Kuula-Luumi (kehittämispäällikkö, Tietoarkisto
 • Ajankohta: 10.12.2020

 

Who can paticipate in the workshop?

 • Researchers, teachers, PhD candidates, master’s students and anyone interested in research data management are warmly welcome.

Who is delivering these workshops?

 • Workshops are organised by Data management specialists working at library. In most workshops we also have visiting experts from other university units, such as Data protection, IT and FSD (Finnish Social Science Data Archive).

What we don’t do:

 • We don’t go into details in data management, analysis or research methods. We don’t teach Python, R, or any research analytical tools.

Where can I get presentations and slides?

Slides are updated to this website after each workshop.Pleas check the latest Workshop slides  and TAU Data Management guidelines.