Työpajan Esitykset

1.”Työskentely haastavissa ja väkivaltaisissa asiakastilanteissa”

2.”Haasteellisten asiakastilanteiden käsittely ja vaikutus toimintaan”

3.”Asukkaiden turvallisuuden tunteen edistäminen Pessin arjen työssä”

4.”Ei sunkka mittä ongelmaa ol?”

5.”Matalan kynnyksen työtoiminnan järjestäminen asiakkaille ja asiakkaiden kanssa”

6.”Matalan kynnyksen työtoiminnan järjestäminen Pelastusarmeijan asumispalveluissa”

7.”Kannustinraha ja osallisuuden vahvistuminen”

8. ”Reilulla keikkatyöllä työ etulinjaan. – Uuras – työllistymisohjelman kokemuksia asukkaiden työllistämisestä”

9.”Mitä asioita tulee ottaa huomioon silloin, kun tehdään päätöksiä siitä, miten toimitaan? Esimerkkejä työtoiminnasta Työvalmennussäätiö Luotsissa”

10.”Yhteisön rakentaminen asumisyksiköissä ja niiden ympäristöissä”

11.”Tampereen Me-talo ”

12.”Yhteisön rakentaminen asumisyksiköissä ja niiden ympäristöissä: Wärttinä II”

13.”Huilaa Hetki – Yhteisön rakentaminen päiväkeskuksessa”

14.”Syrjäytyminen yhteiskunnan palveluissa alaotsikolla: Yhteisön merkitys selviytymiselle”

15.”Helsingin kaupungin asumisneuvonnan asumiskummitoiminta-tukea toimijuuteen”

16.”Eteenpäin suuntautuvien asumispolkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa” (Osa 1)

17.”Eteenpäin suuntautuvien asumispolkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa” (Osa 2)

18.”Asumisen onnistumisen turvaaminen asumispolun nivelvaiheessa”

19.”Nopsajalka – moniammatillinen liikkuva tuki asunnottomuustyössä”

20.”Jalkautuvan työn malli Porissa”

21.”Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi -hanke”

22.”Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka, ASSI asunto ensin -hanke, STM, Jyväskylän kaupunki”