Julkaisuja

Tampereen yliopiston julkaisutiedot löytyvät https://researchportal.tuni.fi/

Hulkko, Pauliina, Laakkonen, Riku (2022). Actor education, object animation and care 

Hulkko, Pauliina. (2022). The Murky (Hi)Story of Early Directing Education – And What We Can Learn From It. Ed. Balevičiūtė, Ramunė, Lavaste, Saana, Suša, Anja, Þorleifsdóttir, Una. Looking for Direction – Rethinking Theatre Directing Practices and Pedagogies in the 21st Century. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 74.

Paavolainen, Teemu. (2022). Performing Communism, or, What if we Took Meyerhold’s Politics Seriously? The Routledge Companion to Vsevolod Meyerhold

Huuhka, Marleena. (2021). Performing Gameplay – A study of video game performance workshops Body, Space & Technology (BST)
http://doi.org/10.16995/bst.373

Tarja Rautiainen-Keskustalo. (2021). Vanhushoivan sosiomateriaalisia tiloja kuuntelemassa. (niin & näin 2/21) https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202112018831

Vappu Susi. (2021). Utooppisten Ruumiiden Villi Pyöräily RUUKKU, (17). Taiteellisen tutkimuksen julkaisu. doi.org/10.22501/ruu

Vappu Susi. (2021). Matka sirkukseen: Temppuja ja liikkumisen politiikkaa Humanistinen kaupunkitutkimus. Vahtikari, T., Ainiala, T., Kivilaakso, A., Olsson, P. & Savolainen, P. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 225-251 Embargo ends: 26/03/22

Riikka Papunen. (2021).  Kanssanäyttelijä proteesina – Tuen vastavuoroisuus näyttämöllä (niin & näin 2/21)
https://netn.fi/fi/tekija/papunen-riikka

Riku Laakkonen, Niina Lilja, Laura Sariola & Terhi Tapaninen. (2021). Vuorovaikutus sosiaalisessa sirkuksessa: Nähtäväksi rakennetut ohjailevat vuorot ja osallistujaroolien joustavuus5 Jul 2021Kohtaamisia kentällä: Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä. Nissi, R., Simonen, M. & Lehtinen, E. (eds.). p. 158 – 190 32 p. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia; no. 1471).

Huuhka, Marleena. (2020). Playing is Performing – Video Games as Performance. Einspielungen: Prozesse und Situationen digitalen Spielens. Spöhrer, M. & Waldrich, H. (eds.). p. 59-78 (Neue Perspektiven der Medienästhetik).

Huuhka, Marleena. (2020). Journeys in Intensity: Human and Nonhuman Co-Agency, Neuropower, and Counterplay in Minecraft Reconfiguring Human, Nonhuman, and Posthuman in Literature and Culture. Karkulehto, S., Koistinen, A-K. & Varis, E. (eds.). London & New York: Routledgep. 218-235 (Perspectives on the Non-Human in Literature and Culture).

Riku Laakkonen, 2020, The art of expressive objects supporting agency in palliative care. In: Applied theatre research. 81p. 107-116

Riku Laakkonen, 2020, Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. (Jari Pirhonen, Katarina Blomqvist, Maija Harju, Riku LaakkonenMarjut Lemivaara) GERONTOLOGIA34(3), 244-258.

Paavolainen, Teemu. (2020). Doing Things With Natures : A Performative History in Four Anthropo(s)cenes. Nordic Theatre Studies 32 (1), 6-26. https://tidsskrift.dk/nts/issue/view/8763

Roihankorpi, Riku; Delbridge, Matthew. (2020). On Sustainability, the Live Arts, and Learning: The Hybrid Body as A Digital Asset of Theatre Training and Research. Arti dello Spettacolo / Performing Arts VI (Special Issue), 77-84.

Pekkala Laura, Roihankorpi Riku. (2018). An artistic community and a workplace : how Finnish independent theatres interact with money. Nordic Theatre Studies 30 (1), 115-143.

Paavolainen Teemu. (2018). Magnitudes of Performativity : Donald Trump in the Anthropo(s)cene. Nordic Theatre Studies 30 (2), 78–98.

Paavolainen Teemu. (2018). Poor Theatre, Rich Theatre : Layers of Exchange in Two Adaptations of Ingmar Bergman and Paavo Haavikko. Nordic Theatre Studies 30 (1), 144-164.

Paavolainen Teemu. (2018). Theatricality and Performativity : Writings on Texture from Plato’s Cave to Urban Activism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Huuhka, Marleena 2018 Vagabond Mimesis – Nomadic Wanderings through Minecraftian Performance Space in SYMBOLON,  theatre studies journal of the University of Arts in Tîrgu-Mureș, Romania.

Roihankorpi Riku, Delbridge Matthew. (2017). Hamlet’s Norwegian Doll’s House: Reframing Embodied Knowledge with Virtual Architectonics of Performance. Arti dello Spettacolo / Performing Arts 3 (3), 49-58.

Huuhka, Marleena 2017 Ei-inhimillinen tekijyys ja esiintyjyys videopeleissä in NÄYTTÄMÖ JA TUTKIMUS 6 eds. Arlander, Annette; Gröndahl, Laura; Kinnunen, Helka-Maria & Silde, Marja. Peer reviewed. (Non-human Agency and Performership in Video Games.) 

Paavolainen, Teemu 2017. “Fabric Philosophy: The ‘Texture’ of Theatricality and Performativity.”Performance Philosophy 2 (2): 172–88. ISSN 2057-7176. https://doi.org/10.21476/PP.2017.2264
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201702101118

Paavolainen, Teemu 2016. “Textures of Thought: Theatricality, Performativity, and the Extended/Enactive Debate.” Teoksessa The Cognitive Humanities: Embodied Mind in Literature and Culture, toim. Peter Garratt, 71–92. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59329-0_5

Paavolainen, Teemu 2016. “Textures of Theatricality: Three Approaches from Canonical Theatre Directors.” Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta. Näyttämö & tutkimus 6, toim. Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde, 60–85. Helsinki: Teatterintutkimuksen Seura.
https://t.co/TdOpGDXa3T
http://teats.fi/wp-content/uploads/2017/02/TeaTS6_02_Forms-of-authorship.pdf

Paavolainen, Teemu 2015. “Meaning in the Weaving: Mapping and Texture as Figures of Spatiality and Eventness.”Mapping Theatre: Nordic Theatre Studies 27 (2): 10–21.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201702091109
http://dx.doi.org/10.7146/nts.v27i2.24247
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nts/article/view/24247

Paavolainen, Teemu 2015. “Smart Homes and Living Machines: Views From Performative Architecture.” CARPA4 Proceedings: Colloquium on Artistic Research in Performing Arts, The Non-human and the Inhuman in Performing Arts, toim. Annette Arlander. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
http://nivel.teak.fi/carpa4/smart-homes-and-living-machines-views-from-performative-architecture-teemu-paavolainen/

Roihankorpi Riku. (2015). Performing (the Subject of) Exteriority : Virtuality, Mīmēsis, and the Gratuitous ’One Must’. Teoksessa Causey Matthew, Meehan Emma, O’Dwyer Néill (toim.) The Performing Subject in the Space of Technology : Through the Virtual, Towards the Real. London and New York: Palgrave Macmillan.

Roihankorpi R. (2010). From A Darkness to A Blind Spot: Encounters between Theatre, Modern Continental Ethics of Responsibility and the Concept of Evil. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Paavolainen, Teemu 2012 Theatre/Ecology/Cognition: Theorizing Performer-Object Interaction in Grotowski, Kantor, and Meyerhold. Cognitive Studies in Literature and Performance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137277923

Alla laajalle yleisölle suunnattuja julkaisuja.

Esiselvitys esittävän taiteen yhteistuotantojen kehittämistarpeista
TEKIJÄ2-hankkeen esiselvitys

TaiTo – Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämishanke, loppuraportti 2014

Ihmisten oma teatteri
TEOS-hankkeen verkkojulkaisu 2014

Vaikuttava sirkus -hankkeen loppujulkaisut 2013
”Siellä on suupielet korvissa! – Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta
Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen

KOKIJA-hankkeen julkaisu
KOKIJA – Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoitus

”Kiertueella henki kulkee”
TEKIJÄ-hankkeen loppuraportti 2013

”På turné kan man andas!”
slutrapport för TEKIJÄ-projektet

Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa
TEKIJÄ-hankkeen / Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu 2013

TEKIJÄ-hankkeen ja Baltic Circle -festivaalin residenssipilotit 2012
Arviointiraportti

TEKIJÄ-hankkeen Performing Arts Market 2012
Tapahtuman loppuraportti

Voimaa taiteesta -hankkeen Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla
Hankkeen loppujulkaisu

Voimaa taiteesta -hankkeen Uusia taidelähtöisiä menetelmiä hyvinvointialalle
Hankkeen pdf:ssä esitellään pilottiprojektit. Laulunloihtijat-pilotista syntyneistä lauluista on julkaistu myös ”Laulunloihtijat – Lauluja syksystä, ystävyydestä ja rakkaudesta” -cd-levy.

TEKIJÄ Theatre Touring Network -project and Baltic Circle Festival present the international seminar:
TOURING IN SCANDINAVIA AND THE BALTICS BRIDGING REGIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES
Seminaarijulkaisu

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas
T7 on julkaissut suositun oppaan siitä, kuinka sirkuksen avulle tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.