Kanssa-näytteleminen

Riikka Papusen (TeM) taiteellinen väitöstutkimus käsittelee kanssa-näyttelemistä, erityisesti kehitysvammaisen kollegan kanssa. Tutkimus koostuu kahdesta taiteellisesta ja yhdestä kirjallisesta osiosta. Taiteelliset osiot Toinen katse ja 8 esitystä elämästäni ovat hyväksytysti esitarkastetut ja kirjallisen osion on määrä päätyä esitarkastukseen vuoden 2018 lopussa.

Toinen katse esitarkastettiin keväällä 2016. Kyseessä oli Teatteri Siperian tuottama näyttämöteos, joka tehtiin yhteistyössä Tampereen kaupungin alaisuudessa toimivan taideverstas Wärjäämön kanssa. Tutkimuksellinen painopiste oli tarkkailla, minkälaisia valintoja heterogeeninen työryhmä tekee tasa-arvoisuuden / saavutettavuuden nimissä esitysprosessin edetessä. Prosessin aikana täsmentyi tutkimuksen keskeinen havainto ja toista taiteellista osiota määrittelevä kysymys: En osaa näytellä kehitysvammaisen kollegan kanssa, miksi? Miten yhteinen näytteleminen voisi onnistua?

8 esitystä elämästäni on tutkimuksen kirjallisen osion keskeinen lähde. Se esitarkastettiin keväällä 2017, ja sen työryhmässä toimi näyttelijä-tutkija Papusen lisäksi Mervi Papunen, Azra Topcu ja Mammu Koskelo. Esityksen tekemisen lähtökohtana toimi Mervi Papusen omaelämäkerrallinen käsikirjoitus sekä ensimmäisessä taiteellisessa osiossa muodostuneet tutkimuskysymykset. Esitys hahmotteli kahdeksan erilaista tapaa kanssa-näyttelemisestä.

Käsite kanssa-näytteleminen määrittyy taiteellisten osioiden kautta. Käsite on tiiviissä suhteessa kanssa-olemiseen (Levinas, Ahmed). Toisaalta kanssa-näytteleminen viittaa näyttelijäntaiteeseen kuuluvaan yhteistyöhön toisten näyttelijöiden kanssa, jota yleisesti suomenkielessä on kutsuttu ja kutsutaan vasta-näyttelemiseksi. Tutkimuksen kirjallinen osio pyrkii avaamaan käsitteen tarvetta taiteellisten osioiden kulkua selvittämällä sekä erityisesti toisessa taiteellisessa osiossa tapahtunutta kanssa-näyttelemistä. Teoretisoinnin välineinä Papunen käyttää niin klovni-näyttelemisestä (leikin teoria) kuin sosiaalipsykologian käsitteitä tunnistaminen/ tunnustaminen. Lisäksi Papunen pyrkii selittämään kanssa-näyttelemistä muiden taiteellisten esimerkkien kautta (esim. interkulttuuriset taideteokset).

Riikka Papunen esitteli tutkimustaan kansainvälisessä konferenssissa

Radio Moreeni Taidekohta 31.3.2016: Toinen katse -näytelmästä Papunen, Heiskanen & Piitulainen