Kuuluva ääni: Parkinson-potilaiden äänen ja kommunikointikyvyn soveltava kuntoutustutkimus

Tampereen yliopistossa on alkanut ainutlaatuinen tutkimus, jossa selvitetään, helpottaako laulaminen Parkinsonin tautia sairastavien oireita. Parkinsonin tauti muuttaa ihmisen äänen hiljaiseksi ja monotoniseksi ja artikulaation epätarkaksi. Nämä muutokset heikentävät potilaan sosiaalista elämää ja elämänlaatua. Tutkimushankkeessa tarkastellaan kahden kuntoutusintervention, yhteislaulun ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT), vaikutusta Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden äänenlaatuun, kommunikaatioaktiivisuuteen ja psyykkiseen hyvinvointiin, sillä yksi Parkinson -potilaiden kuntoutuksen keskeisimmistä ongelmista on puheterapian heikko saatavuus ja vaikuttavuus.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yhdessä laulamisesta mahdollista kehittää puheterapian rinnalle tai tueksi uusi kuntoutusmuoto, joka olisi sekä taloudellinen että helpommin saatavilla kuin puheterapia.

Laulaessa käytetään samoja lihaksia kuin puhuessa, mutta tehokkaammin ja monipuolisemmin. Lisäksi laulamisessa hyödynnetään laulun herättämää tunnelatausta ja energiaa, jotka sellaisenaan voivat vahvistaa potilaiden puhe-elinten toimintaa. Parkinson-potilaiden lihaksisto on sinällään terve, mutta häiriö liittyy lihastoiminnan säätelyyn.

Tutkimuksessa tullaan arvioimaan myös, voidaanko kuntoutuksen vaikuttavuutta parantaa kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla. Tarkoituksena on lisäksi kehittää ja ottaa testikäyttöön aktiivisuusrannekkeen tapainen sovellus, joka antaisi palautetta puheäänen voimakkuudesta ja potilaan kommunikaatioaktiivisuudesta. Hankkeessa halutaan syventää käsitystä siitä, miten kulttuuri luo hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kolmivuotiseen tutkimukseen osallistuu logopedian, psykologian, musiikintutkimuksen, musiikin koulutuksen, signaalikäsittelyn ja vuorovaikutteisen teknologian tutkijoita ja ammattilaisia Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ryhmän jäsenet: Leena Rantala, Tarja Rautiainen-Keskustalo, Nelly Penttilä, Saija Helmi, Markku Turunen, Tuomas Virtanen, Kaisa Tienvieri.

Lisätietoja:
Musiikintutkimuksen professori Tarja Rautiainen-Keskustalo, 040 190 9809, tarja.rautiainen@tuni.fi
Logopedian yliopistonlehtori Leena Rantala, 050 318 6193, leena.m.rantala@tuni.fi

Mediassa:

Savon Sanomat: Tutkimus tuotti lupaavia tuloksia – lauluharjoitukset auttavat Parkinson-potilaita puhumaan selkeämmin

Aikalainen: Tavoitteena kuuluva ääni

YLE:  Yhdessä laulamisesta haetaan apua Parkinsonin taudin oireisiin – moni kärsii ääniongelmista, mutta puheterapiaan on vaikea päästä

Radio Moreeni: Tutkain 22.11.2018: helpottaako laulaminen Parkinsonin taudin oireita

YliopistoUutiset: Yhdessä laulamisesta etsitään apua Parkinson-potilaiden ääniongelmiin