Nukketeatteriammattilaisia tutustumassa tutkimukseen T7:ssa

Järjestimme keskiviikkona 11.10. Teatterimontun aulassa tilaisuuden, johon kutsuttiin Suomessa toimivia nukketeatteriammattilaisia. Tapahtuman pääajatuksena oli kertoa heille T7:ssa ja Nätyllä tehtävästä tutkimuksesta, innostaa mukaan tutkimukseen  ja vastata heidän kysymyksiinsä.

Koolle kutsujana toimi professori Pauliina Hulkko. Paikalla oli myös professori Esa Kirkkopelto, joka aloitti Tampereella uudessa taiteelliseen tutkimukseen painottuvassa professuurissa syyskuussa 2023. Esa Kirkkopelto on taiteessaan ja tutkimuksessaan paneutunut mm. esineanimointiin. Kirkkopellon tutkimuksen kohteena on esiintyvän ruumiin dekonstruktio sekä teoriassa että käytännössä, erityisesti näyttämöllisen muodonmuutoksen ja virtualisaation tapahtumana, jossa sana ruumiillistuu tai ruumiit alkavat puhua.

Pitkän linjan T7:laiset, nukketeatteriammattilaiset ja -tutkijat Katriina Andrianov  ja Riku Laakkonen pitivät tilaisuudessa omat pienet tutkimusesittelynsä. Andrianov on taiteilija-tutkija, kirjoittaja ja kouluttaja. Hänen erityisalaansa on esitystutkimus, niin tekijän kuin katsoja-kokijan näkökulmasta. Hän on väitellyt esineen elollistumisesta Tampereen yliopistossa vuonna 2015. Andrianovin taiteellisen tutkimuksen alaan kuuluvassa Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä -hankkeessa (2022-2023) tutkitaan manipulaatiota (lat. manus, ’käsi’) nukke- ja esineteatterin taustaa vasten sekä laajentamalla käsite henkilökohtaisesta kokemuksesta yhteiskunnalliseksi työelämän pohdinnaksi

Riku Laakkonen tekee Esiintyvät esineet toimijoina ja vuorovaikuttajina – taiteellista väitöstutkimusta esineanimoinnin yhteistoiminnallisista mahdollisuuksista. Laakkosen tutkimus hahmottelee nukke- ja esineteatteritaiteen uutta muotoa, joka haastaa perinteisiin esitysmuotoihin sisäänrakennetun ajatuksen katsojasta sekä konventionaalisen yleisösuhteen.