Projektit


MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT

Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä 2022-2023

Esiintyvät esineet toimijoina ja vuorovaikuttajina – taiteellinen väitöstutkimus

Jaettu tekijyys – ruumiillinen näkökulma

Etnografinen tutkimus hoitolaitosympäristöissä toteutetuista kulttuuriprojekteista

Kanssa-näytteleminen

Esityksen monikko: teatteriteoreettisia ratkaisuja yksiloajattelun kriisiin

Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa

Telepresence in performance training and Performing Arts

Pyöräily poliittisena argumentaationa – Esteettinen analyysi liikkumisesta kaupungissa

Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa

Esityksellinen vastaanpelaaminen videopeleissä

 

PÄÄTTYNEET PROJEKTIT

Tulevaisuuden teatterit

Kuuluva ääni: Parkinson-potilaiden äänen ja kommunikontikyvyn soveltava kuntoutustutkimus

Platinum

Visio
Visio-hankkeessa (2015-2016) tutkitaan ja kehitetään teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien toimintaa.

Ajattelun kudoksia: säikeitä dramaturgian ja esittävän taiteen kognitiiviseen ekologiaan

TNT – Theatre & New Technology: Digital Solutions in Performing Arts
Rajaton näyttämö – Scen utan gränser

KOKIJA / Esitystori.fi

Vaikuttava sirkus

TEOS

TaiTo

VIMMA – Virtual, Intermedial and Mixed Reality Performance in Live Production and Creative Contexts

Drex – Space, Theatre & Experience – Novel Forms of Evental Space

BaNd Network

Video teatterissa

TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä
TEKIJÄ-Teattereiden kiertuejärjestelmä – Turnénätverk för Teater -hanke toteutettiin vuosina 2011–2013. TEKIJÄ oli niin sanottujen kiinteiden ammattiteattereiden ja vapaiden ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke 2011-2013.

Voimaa taiteesta
Hanke toteutettiin vuosina 2010-2013, ERS-hanke, jossa tuettiin taiteen soveltavien menetelmien käyttöä hyvinvointialalla.

Teatteri mediana

Prospero

Pimeä projekti 3: LIGHT NOISE
Pimeä projekti 3: LIGHT NOISE on esitys kohinasta. Kuten edellisissä Pimeä projekteissa (2004-2007, 2009), esityksen reunaehtoja ja näkyvyyteen liittyviä murtumia tutkitaan esitystä tekemällä. Abstrakti lähtökohta saa konkreettisia toteutustapoja tanssin, näyttelijäntyön, tekstin, puheen, valo-, ääni- ja mediasuunnittelun näkökulmista.

Tila, teatteri ja kokemus – Tapahtumallisen tilan uudet muodot

Ääni ja näyttämö

Tasoääni teatterissa
Esiselvitys tasoäänen ja sen antamien akustisten mahdollisuuksien soveltamisesta teatteriympäristössä, hanke alkoi 2008.

Sosiaalinen sirkus
Valtakunnallinen Sosiaalinen Sirkus -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluita Suomessa. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.

Tarinateatterihanke ammattinäyttelijöille 2009-2011
Ammattinäyttelijöille suunnattu kaksivuotinen tarinateatterihanke, jossa tutkitaan tarinateatterin käyttöä näyttelijäntyön kehittämisen metodina.

Mihail Tshehovin teoksen ”O tehnike aktjora” (”Näyttelijän tekniikasta”) suomentaminen

Voimavara
Keväällä 2009 toteutetussa Voimavara! -projektissa luotiin uusia sektorirajat ylittäviä yhteistyömalleja luovan alan ja hoiva-alan välille.

Valosta tilaan
Maaret Salmisen ”Valosta tilaan” -materiaalitutkimus

YLÖS – ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen
YLÖS-hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä suomalaisiin teattereihin. Hankkeen yhteydessä kehitetään uudenlaista liiketoimintaa ja edistetään taidepedagogien ja yleisötyöntekijöiden osaamista. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.

Teatterillinen kohtaaminen tutkivan teatterityön näkökulmasta
Hanke organisoi tutkivan teatterityön yleisökysymyksiin keskittyvää seminaari-, keskustelu- ja työryhmätoimintaa kehittäen samalla teatterityön ja sen tutkimuksen yhteyksiä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Sosiaalinen sirkus -esiselvitys (2009)
Esiselvityksessä kartoitetaan sosiaalisen sirkustyön mahdollisuuksia, toimintatapoja, yhteistyömahdollisuuksia ja –tahoja laaja-alaisen valtakunnallisen sosiaalisen sirkuksen hankkeen käynnistämiseksi vuosille 2009-2011

Trionysos (2009)
Hankkeessa tutkitaan pimeässä tilassa tapahtuvan harjoitusprosessin vaikutusta näyttelijäntyöhön sekä kartoitetaan liikkeen ja ohjauksen kannalta toiminnan verbalisointia.

0dB – Nolla desibeliä (2009)
Nolla desibeliä on pienimuotoinen ääni- ja esitystaiteen tapahtuma. Tapahtuman teemana on hiljainen ääni ja liike.

Laulujen kirja (2009)
Hankkeen tavoitteena on tutkia virtuaalilavastuksen mahdollisuuksia teatteriesityksessä.

Soittaja kertojana, tutkija soittajana (2009)
Tuuli Talvitien Soittaja kertojana, tutkija soittajana -juonellinen konserttisarja on osa hänen Tampereen yliopiston Musiikintutkimuksen laitokselle tekemää väitöskirjatyötä.

Plugged-in Acerbi (2008)
Projektissa tutkittiin taiteen tekemisen kautta uusia tekstin, kielen, puheen, äänen (ihmis-, soitin-, ympäristö- tai synteettiset äänet) ja tilan musiikillisen yhdistämisen keinoja ja näkökulmia kollektiivisen yhteisteoksen muodossa ääni- ja verkkoteknologian keinoin.

Tutkivan teatterityön keskuksen projekteista löytyy tietoa myös T7:n vanhoilta sivuilta
http://t7.uta.fi/fi/projects/0300.html