Tulevaisuuden teatterit

TULEVAISUUDEN TEATTERIT -webinaari 30.11.2020, klo 10:00 – 11:30

Tulevaisuuden teatterit -julkaisu

 

Tulevaisuuden teatterit -hanke kartoittaa teattereiden tulevaisuusstrategioita. Hanke on saanut alkusysäyksensä Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin kiinteistöjen tulevista remonteista. Koska teatteritalojen fyysiset puitteet kuitenkin määrittävät vahvasti taiteellisia sisältöjä, on remonttia suunniteltaessa hyvä luoda katse myös 2030-luvun jälkeiseen aikaan. Kevään 2020 poikkeustila laittoi teattereiden esitystoiminnan tauolle ympäri maapalloa. Tilanne tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja tulevaisuuden varalle.

Tulevaisuuden teatterit -hankkeen lähtökohtana ovat Tampereen suurten ammattiteatterien strategiat ja muutostarpeet. Niiden tueksi tehdään laaja asiantuntijakartoitus rakennustekniikan, esittävän taiteen, ekologian, työkulttuurin muutoksen ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Tiivistämällä teattereiden ja Tampereen yliopiston välistä yhteistyötä hankekumppanit haluavat samalla vahvistaa alueellisen näyttämötaiteen kentän monipuolisuutta. Tulevaisuuden tamperelainen teatteri on edelleen kehittyvä, kansainvälisesti merkittävä vetovoimatekijä, joka osaltaan tukee myös Tampere 2026 kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjelmakokonaisuutta.

 

 

Jaakko Lenni-Taattola
+358 41 444 0138
jaakko.lenni-taattola@tuni.fi
Projektitutkija
Tulevaisuuden teatterit -hanke

Tampereen yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)
Tutkivan teatterityön keskus T7