TamCAM tutkimuskeskus

Keskuksen lähtökohtana on raskaana olevien äitien, sikiön, lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi koko elämänkaaren ajan. Asiantuntijoina on lastentautien, lasten ja nuorten psykiatrian, perinatologian, virologian, kliinisen genetiikan, epidemiologian, terveyden edistämisen, globaalin terveyden ja laskennallisen tieteen tutkijoita. Heidän työnsä avulla keskus selvittää sairauksien aiheuttamia elinmuutoksia, muuttaa tutkimustulokset kliinisiksi kokeiksi ja käytännöksi, selvittää sairauksien epidemiologiaa ja mahdollisuuksia tautien ehkäisyyn ja hoitoon. Tavoitteena on jakaa tietoa tutkimustuloksista ja vaikuttaa päätöksentekoon kansallisesti ja kansainvälisesti.

Keskusta johtaa professori Per Ashorn. Varajohtaja on professori Hannele Laivuori.

TamCAM fokusalueet